• 5 CZERWCA POZNAMY GEO-GENIUSZA V EDYCJI KONKURSU WIEDZY O ZIEMI

  17 maja, 2017 2:10

  Od kwietnia Geopark Kielce – Centrum Geoedukacji realizuje projekt, dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Konkurs „GEO-Geniusz” jest corocznym, regionalnym konkursem edukacyjnym, który już na trwałe wpisał się w kalendarz konkursów edukacyjnych. Stanowi on doskonałe narzędzie do promowania walorów przyrody nieożywionej świętokrzyskiego, które stanowią o geologicznej wyjątkowości regionu na tle Polski.

 • „GEO-GENIUSZ” – V edycja– WYNIKI TESTU ELIMINACYJNEGO

  10 maja, 2017 3:01

  Serdecznie Gratulujemy FINALISTOM i dziękujemy wszystkim Uczestnikom za udział w piątej edycji Konkursu Wiedzy o Ziemi „GEO-Geniusz”! W załączniku – kwalifikacja punktowa I etapu eliminacyjnego. Finalistów zapraszamy do udziału w etapie finałowym, który odbędzie się 5 czerwca 2017 r. (poniedziałek), o godz. 10.00, w Centrum Geoedukacji. Szczegółowy program etapu finałowego podamy niebawem…

 • WARSZTATY DLA KLUBU MIŁOŚNIKÓW GEOLOGII „POZNAJ SWÓJ GEO-REGION” – ZADANIE DOFINANSOWANE Z WFOŚIGW

  9 maja, 2017 4:00

  Warsztaty dla Klubu Miłośników Geologii „Poznaj swój geo-region” o całkowitej wartości 4000,00 zł brutto, z kwotą dotacji 3 200,00 zł brutto, stanowiącą 80,00% kosztów kwalifikowanych z przeznaczeniem na dofinansowania z zadania z zakresu edukacji ekologicznej. W/w zadanie  będzie realizowane  w formie wycieczek terenowych i zajęć stacjonarnych (praktycznych). Głównym ich celem będzie wzbogacenie oferty edukacyjnej Klubu poprzez poznanie m.in. geostanowisk regionu świętokrzyskiego ziemi staszowsko-sandomierskiej a także zdobycie niecodziennych umiejętności (rozpoznawanie skał, minerałów, skamieniałości ) ich interpretacja, występowanie i zastosowanie.

 • KONKURS WIEDZY O ZIEMI GEO-GENIUSZ – EDYCJA V – ZADANIE DOFINANSOWANE Z WFOŚIGW

  9 maja, 2017 3:59

  Konkurs Wiedzy o Ziemi  „GEO-Geniusz”– V edycja  o całkowitej wartości 7 500,00 zł brutto, z kwotą dotacji 6 000,00 zł brutto, stanowiącą 80,00% kosztów kwalifikowanych z przeznaczeniem na dofinansowania z zadania z zakresu edukacji ekologicznej. Realizacja zadania nastąpi poprzez organizację  i przeprowadzenie konkursu wiedzy nt. walorów geologicznych regionu świętokrzyskiego. Zadanie skierowane jest do uczniów ze szkół gimnazjalnych powiatu  kieleckiego. Tematyka Konkursu obejmuje wiedzę z zakresu geologii, geografii, ekologii regionu świętokrzyskiego. Konkurs, który już na trwałe wpisał się w kalendarz konkursów edukacyjnych województwa świętokrzyskiego, stanowi doskonałe narzędzie do promowania walorów przyrody nieożywionej regionu, które stanowią o wyjątkowości regionu na tle Polski. Uczestnicy Konkursu, biorąc w nim udział, poznają lokalne dziedzictwo geologiczne, a tym samym uzupełniają treści podstawy programowej w informację wykraczające poza podstawowy zakres.

 • KONKURS EDUKACYJNY – „GEOSTANOWISKA W TWOIM SĄSIEDZTWIE” – EDYCJA 2017 – ZADANIE DOFINANSOWANE Z WFOŚiGW

  9 maja, 2017 3:58

  Konkurs edukacyjny – Geostanowiska w Twoim sąsiedztwie – Edycja 2017” o całkowitej wartości 16 250,00 zł brutto,  z kwotą dotacji  13 000,00 zł brutto, stanowiącą 80,00% kosztów kwalifikowanych   z przeznaczeniem na dofinansowania z zadania z zakresu edukacji ekologicznej. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa świętokrzyskiego wraz z opiekunami. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać plakaty przedstawiające bogactwo geologiczne swojej okolicy a także ogólnie ciekawe miejsca przyrodnicze. Przesłane prace konkursowe będą oceniane przez jury, za wartość artystyczną jak i merytoryczną. Komisja Konkursowa dokona wyboru najlepszych prac, które będą  zaprezentowaniena wystawie w Centrum Geoedukacji. W ramach Konkursu zostanie zorganizowane spotkanie podsumowujące w Centrum Geoedukacji, w trakcie, którego autorzy prac konkursowych w każdej kategorii wiekowej zostaną nagrodzeni upominkami.

 • Konkurs edukacyjny „Geostanowiska w Twoim sąsiedztwie” – edycja 2017

  9 maja, 2017 1:22

  Zapraszamy na kolejną edycję konkursu edukacyjnego „GEOSTANOWISKA W TWOIM SĄSIEDZTWIE”. Konkurs przeznaczony jest dla grup uczniów (2-4 osoby) szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa świętokrzyskiego, – czyli dla trzech grup wiekowych.

x