Edukacja-Integracja

22 sierpnia 2019

I Spotkanie Edukatorów “Edukacja-Integracja” odbędzie się 26-27 sierpnia w Centrum Geoedukacji w Kielcach. Spotkanie jest odpowiedzią na wielokrotnie artykułowane przy okazji różnych konferencji, zapotrzebowanie ze strony pracowników centrów nauki oraz innych ośrodków realizujących zadania z zakresu edukacji nieformalnej,  na organizację form dokształcania w zawodzie edukatora. Edukatorzy to coraz liczniejsza grupa zawodowa, pomimo faktu, iż formalnie taki zawód w naszym kraju nie istnieje. Grupa, która wiedzę na temat swojej pracy zmuszona jest zdobywać samodzielnie, poprzez kontakt z bardziej doświadczonymi edukatorami lub poprzez własną kreację i nabywanie doświadczenia poprzez działanie.

Jest to pierwsze tego typu spotkanie, stąd jego pilotażowy charakter, skłaniający nas do przyjęcia formuły zamkniętej, wyłącznie dla zaproszonych organizacji.

x