Geologicznie i energetycznie podczas pikniku ECNu

15 czerwca 2018

W dniu 9 czerwca 2018 roku pracownicy Geoparku Kielce brali udział w Pikniku Naukowym zorganizowanym przez  Energetyczne Centrum Nauki w Kielcach. Specjalnie na tę okoliczność przygotowano 200 próbek skalnych, które odwiedzający nasze stanowisko mogli sobie wyszlifować i wypolerować . Przygotowano również mikroskopy aby można było wykonane przez siebie próbki skalne, obejrzeć. Wśród skał do szlifowania znajdowały się okazy zawierające dużą ilość skamieniałości dewońskich jak również  inne skały jak labradoryty i serpentynity. Dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa modeli zwierząt zamieszkujących morza w minionych epokach geologicznych. Było sporo dobrej zabawy, ciekawe pytania ale największą radość przygotowujących ekspozycję były liczne deklaracje dzieci i  ich rodziców wyrażających zainteresowanie i chęć uczestnictwa w zajęciach Klubu Miłośników Geologii. Mamy nadzieję, że dzięki takiej promocji  ilość klubowiczów uczestniczących w zajęciach będzie ciągle rosła.


x