Historia KMG

24 maja 2012

Historia Klubu Miłośników Geologii rozpoczęła się wraz z powstaniem przy Urzędzie Miasta Kielce, jednostki budżetowej o nazwie Centrum Geoedukacji.

Pomysłodawcami i założycielami Klubu byli Barbara i Jerzy Jędrychowscy Zwrócili się oni do ówczesnego dyrektora Centrum, Andrzeja Mochonia przedkładając nie tylko koncepcje  założenia Klubu lecz także całościowy program  realizacji przedsięwzięcia. Głównym celem działalności Klubu była edukacja geologiczna skierowana do młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum. Program przewidywał poszerzanie wiedzy na temat walorów geologicznych regionu świętokrzyskiego. Pierwszy lokal przyznany Klubowi mieścił się w adaptowanych ze starej pralni pomieszczeniach w Kieleckim Centrum Kultury. Bardzo duże zaangażowanie w prace związane z uruchomieniem Klubu mieli Eugeniusz Świat i Tadeusz Młynarczyk. Nad wszystkimi poczynaniami czuwała kierowniczka Klubu, Barbara Jędrychowska. Uroczyste otwarcie nastąpiło w dniu 11 marca 2005 roku.  Mimo skromnych warunków lokalowych Klub cieszył się rosnącym zainteresowaniem nie tylko młodzieży ale i dorosłych. Klubowicze bardzo zaangażowali się w działalność placówki uczestnicząc zarówno w zajęciach teoretycznych jak i wyprawach terenowych. Tradycją stało się prezentowanie wystaw kolekcji geologicznych na organizowanych dwa razy do roku w Kieleckim Centrum Kultury, Giełdach Minerałów. Początkowo wszystkie zgromadzone w Klubie okazy geologiczne, pochodziły ze zbiorów Barbary i Jerzego Jędrychowskich. Z czasem wzbogacone zostały o kolekcje paleontologiczne innych zbieraczy. Latem 2005 roku klub nasz został zaproszony do wzięcia udziału w programie prowadzonym przez Radio Kielce p.t. „Lato z Radiem” Dużym zainteresowaniem kielczan cieszyła się nasza wystawa paleontologiczna eksponowana przy  ulicy Sienkiewicza. W programie Klubu znalazły się również prelekcje  przygotowane przez klubowiczów. I tak, Tadeusz Młynarczyk wygłosił pogadankę na temat skamieniałości Korytnicy, Eugeniusz Świat na temat rezerwatów i zabytków przyrody nieożywionej w Górach Świętokrzyskich, o swoich ulubionych meteorytach opowiadał Krzysztof Socha zaś o krzemieniach przekazał wiele ciekawych wiadomości nasz klubowy archeolog Jerzy Lejawa.

W naszych progach gościliśmy między innymi znanego kieleckiego  geologa Pana Tymoteusza Wróblewskiego który wygłosił referat p.t. „Budowa Gór Świętokrzyskich” zaś Pan Andrzej Wąsikowski opowiadał nam na kolejnych spotkaniach o roślinności stepowej Ponidzia i o jaskiniach i ich mieszkańcach. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się spotkania z Panem profesorem Zdzisławem Migaszewskim i Panią profesor Agnieszką Gałuszką, którzy opowiadali o swoich podróżach „W cieniu amerykańskich wulkanów”

Kolejną inicjatywą podjętą przez Jerzego Jędrychowskiego, Michała Porosa i Piotra Leziaka, było wydanie informatorków opisujących: „Skamieniałości dewonu”, „Skamieniałości miocenu”, „Kieleckie kalcyty” „Kieleckie odsłonięcia geologiczne – Kadzielnia” „Kieleckie odsłonięcia geologiczne – Wietrznia”. Powyższe informatorki mogły się ukazać dzięki pomocy i ogromnej przychylności dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Kielcach, Pana Roberta Urbańskiego. Jednym z ciekawszych spotkań klubowych była wizyta grupy fińskich geologów których gościliśmy w Kielcach przez dwa dni oprowadzając ich po najciekawszych geologicznie miejscach naszego miasta. Wiosną 2006 roku Geopark Kielce zorganizował konkurs fotograficzny „Geologiczne Kielce” w którym wzięli udział dwaj przedstawiciele Klubu, Michał Poros i Jerzy Jędrychowski. Prace przez nich zaprezentowane zostały wyróżnione przez jury konkursu. Również wiosną 2006 roku klubowicze aktywnie włączyli się w obchody 1000- lecia istnienia klasztoru na Świętym Krzyżu. Została wykonana kolekcja skał i minerałów świętokrzyskich którą umieszczono w pięknie rzeźbionej gablocie z drewna lipowego. Gablota była wykonana w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Kielcach. Całość przekazano podczas uroczystej mszy w dniu 11 czerwca 2006 roku jako dar od Klubu Miłośników Geologii i kieleckiego ”Plastyka”. W kolejnym okresie działalność Klubu koncentrowała się głównie na uatrakcyjnianiu zajęć edukacyjnych poprzez wprowadzanie nowych ciekawszych form przekazywania wiedzy geologicznej o naszym regionie. Każdego roku dwukrotnie, podczas Giełd Minerałów w kieleckim KCK, prezentowana jest wystawa zbiorów geologicznych zebranych przez członków Klubu. Efektem tych wystaw jest szereg dyplomów i listów gratulacyjnych od organizatorów.   Członkowie Klubu brali również udział  w wyprawach terenowych organizowanych dla większych grup jak też uczestniczyli w wyjazdach indywidualnych. Podczas przeprowadzonych warsztatów terenowych zwiedziliśmy rezerwaty „Skały”, „Gagaty Sołtykowskie”, „Krzemionki”, Góry Pieprzowe, muzeum porcelany w Ćmielowie, Sandomierz,  Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach odsłonięcie skał kredowych w Janowie nad Wisłą, muzeum w Kozłówce, Kazimierz Dolny, Jurę Krakowsko – Częstochowską, muzeum soli w Wieliczce.

Po siedmiu latach pobytu Klubu Miłośników Geologii w budynku Kieleckiego Centrum Kultury z początkiem 2012 roku Klub przeprowadził się do swojej nowej siedziby w Centrum Geoedukacji na Wietrzni. Otrzymaliśmy tu do dyspozycji dwie duże sale o powierzchni 140 m.kw. każda, dobrze wyposażoną pracownie szlifierską i pomieszczenie do prac mikroskopowo – fotograficznych. Przeznaczone dla Klubu pomieszczenia pozwalają prowadzić zajęcia w grupach czterdziestoosobowych. Uroczystego otwarcia obiektu dokonano w dniu 24 maja 2012 roku. Patronem części budynku przeznaczonej na  edukację geologiczną młodzieży został pierwszy dyrektor kieleckiego Technikum Geologicznego – Jan Rafał Kamiński. W okresie od stycznia do lipca 2012 liczba młodych klubowiczów podwoiła się. Dzieci są zainteresowane nie tylko pozyskiwaniem nowych okazów geologicznych i wykonywaniem z nich szlifów ale coraz bardziej widoczne jest dążenie do uzyskania informacji wykraczających poza program szkolny. Działalnością Klubu zainteresowane są także media, zarówno lokalne jak i ogólnopolskie. Już w pierwszych tygodniach po otwarciu Centrum Geoedukacji gościliśmy na antenach telewizji TVN, TVP1 Telewizji Internetowej Kielce, i na antenie Radia Kielce. Prowadzone są również cieszące się ogromną popularnością zajęcia „Wakacje z geologią” w których uczestniczy blisko setka zainteresowanych na każdym spotkaniu.