Konkurs Wiedzy o Ziemi „GEO-Geniusz” – II edycja – wyniki etapu fotograficznego

5 czerwca 2014

Miło nam poinformować, że zakończony został etap fotograficzny Konkursu Wiedzy o Ziemi „GEO-Geniusz” – II edycja. 3 czerwca 2014 r. w Centrum Geoedukacji specjalnie powołana Komisja Konkursowa dokonała oceny nadesłanych prac.Temat Konkursu nawiązywał do geologicznych i przyrodniczych osobliwości miejsc chronionych województwa świętokrzyskiego.Prace fotograficzne zostały ocenione wg następujących kryteriów: poprawność merytoryczna, walory artystyczne, walory estetyczne, oryginalność, pomysłowość, dokładność techniczna. W każdym z podanych kryteriów Komisja Konkursowa przyznawała punkty od 0-3. W sumie można było zdobyć 18 punktów.

Spośród autorów nadesłanych zdjęć członkowie Komisji Konkursowej wyłonili 30 prac, które uhonorowane zostaną wystawą fotograficzną „Okiem „GEO-Geniusza” w Centrum Geoeukacji.

 W załączniku – kwalifikacja punktowa etapu fotograficznego.

Wernisaż wystawy odbędzie się w dniu etapu finałowego Konkursu, czyli 23 czerwca 2014 r. (poniedziałek)

*Jednocześnie przypominamy, że w finale Konkursu GEO-Geniusz, 23 czerwca 2014 (poniedziałek) biorą udział wszystkie zakwalifikowane  z etapu I osoby, niezależnie od wyników etapu fotograficznego.

Konkurs Wiedzy o Ziemi „GEO-Geniusz” – II edycja jest współfinansowany” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

WYNIKI_strona www


x