REZERWAT PRZYRODY WIETRZNIA

25 czerwca 2019

Rezerwat przyrody  nieożywionej „Wietrznia”  im. Zbigniewa Rubinowskiego

Rezerwat Wietrznia znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie budynku Centrum Geoedukacji i obejmuje swym obszarem dawne wyrobiska skał wapiennych i dolomitu. Współcześnie teren ten  jest doskonałym  miejscem spacerowym – przebiega tu specjalnie przygotowana ścieżka edukacyjna. Wzdłuż ścieżki znajdują się tablice informacyjne, przybliżające walory przyrodnicze rezerwatu oraz przeszłość geologiczną terenu obecnych Kielc.  W górnej części rezerwatu  znajdują się  także punkty, z których rozpościera się piękny widok na panoramę  Gór Świętokrzyskich.