Szkoła podstawowa, kl I-V

28 czerwca 2019

GEO GIGA GRA

Wielkoformatowa gra planszowa o tematyce geologicznej. Przedstawia ona najistotniejsze fakty i organizmy z geologicznej historii regionu świętokrzyskiego.  W rozgrywce uczestniczą  kilkuosobowe zespoły, których zadaniem jest wykonywanie zadań ukrytych na  poszczególnych   polach gry.


SZLIFOWANIE SKAŁ

Warsztaty wstępnej obróbki wapieni świętokrzyskich, podczas których uczestnicy poznają tajniki szlifowania  i polerowania skał. Oszlifowana i wypolerowana skała stanowi pamiątkę z wycieczki do Centrum Geoedukacji.


NA KOSMICZNYM PODWÓRKU  

Warsztaty na temat budowy Układu  Słonecznego i jego miejsca we Wszechświecie. Elementami warsztatów są edukacyjne  zajęcia plastyczne oraz ruchowe. W przypadku sprzyjającej pogody warsztaty częściowo będą się odbywały na zewnątrz budynku – w Geologicznym Ogrodzie Doświadczeń.


GEOLOGICZNY SPACER PO WIETRZNI   

Zajęcia terenowe odbywające się  w granicach rezerwatu Wietrznia (nieopodal budynku Centrum Geoedukacji). Uczestnicy zajęć w trakcie wędrówki ścieżkami edukacyjnymi poznają historię rezerwatu oraz przeszłość geologiczną Gór Świętokrzyskich.  Zajęcia prowadzone wyłącznie przy sprzyjającej aurze.


 

x