Regulaminy i oświadczenia

28 czerwca 2019

Podpisanie oświadczenia ( w dniu zwiedzania), stanowiącego potwierdzenie i akceptację Regulaminu, 

jest warunkiem koniecznym przed skorzystaniem z poszczególnych atrakcji Centrum Geoedukacji.


REGULAMIN ZWIEDZANIA CENTRUM GEOEDUKACJI

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH


RODO_KLAUZULA INFORMACYJNA

x