III FORUM GEO-PRODUKT za nami..

26 września 2017

W dniach 22-24 września zespół Geoparku Kielce (Centrum Geoedukacji i Ogrodu Botanicznego) uczestniczył w III  Forum GEO-produkt: od geoedukacji do innowacji. Konferencja odbyła się na Dolnym Śląsku, w Arboretum Wojsławice w Niemczy. Organizatorem tegorocznej edycji Forum był Geopark Przedgórze Sudeckie, we współpracy z Wydziałem Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego. Forum „Geo-produkt” jest znakomitą platformą wymiany doświadczeń dla osób związanych z branżą geoturystyczną.   Warto dodać, że te cykliczne spotkania geoturystyczne  zainaugurowane zostały przez Geopark Kielce oraz Katedrę Geologii Ogólnej i Geoturystyki Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

W temacie III edycji Forum  znalazło się szereg ciekawych zagadnień związanych z udostępnianiem geostanowisk, funkcjonowaniem geoparków na arenie krajowej i międzynarodowej a także możliwościami współpracy z placówkami muzealnymi edukacyjnymi, popularyzującymi nauki o Ziemi.  Swoimi doświadczeniami w zakresie realizacji działań geoturystycznych i tych związanych z ochroną bio i georóżnorodności dzielili się również pracownicy Geoparku Kielce, biorąc aktywny udział w sesjach panelowych:

  • Bartosz Piwowarski – Szata roślinna terenów pogórniczych na przykładzie rezerwatu przyrody „Góra Miedzianka”
  • Michał Poros – Górnictwo odkrywkowe w kontekście funkcjonowania Geoparku Świętokrzyskiego – szansa czy zagrożenie?
  • Michał Poros, Martyna Sutowicz-Kwiecińska – Innowacje w turystyce i edukacji geologicznej – studium dobrych praktyk na przykładzie Centrum Geoedukacji w Kielcach

Prócz tego konferencja była okazją do poznania  „od kuchni” funkcjonowania Arboretum w Wojsławicach, zwłaszcza przez obecnych na Forum, przedstawicieli naszego rodzimego Ogrodu Botanicznego. Warto dodać również, iż konferencji towarzyszyły trzy ciekawe wydarzenia geoturystyczno-botaniczne: otwarcie Geo-retum, Giełda Minerałów i Wyrobów Jubilerskich a także IX Festiwal Traw i Kwiatów Jesieni.

Dziękujemy Organizatorom Forum za wspaniałą organizację, gościnę a także za możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem Geoparku Przedgórze Sudeckie.


x