Podpisanie umów o dofinansowanie…już w środę

12 marca 2018

Z wielką satysfakcją informujemy, że w najbliższą środę, tj. 14 marca 2018 r., o godzinie 10:00, w Sali Konferencyjnej Centrum Geoedukacji w Kielcach, odbędzie się uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie dwóch projektów realizowanych przez Geopark Kielce, w imieniu Gminy Kielce.


Projekt ,,Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej na terenach przyrodniczo cennych administrowanych przez Geopark Kielce’’ o całkowitej wartości 13 940 000,00 zł brutto, związany jest z dwoma zadaniami inwestycyjnymi obejmującymi budowę infrastruktury na terenach dawnych kamieniołomów: Kadzielnia i Wietrznia oraz modernizacji ekspozycji stałej w Centrum Geoedukacji wraz z budową Geologicznego Ogrodu Doświadczeń. Projekt został zakwalifikowany do dofinansowania w formule pozakonkursowej, w ramach Działania 6.3 ,,Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo ZIT-KOF’’.


Projekt ,,Rozbudowa Ogrodu Botanicznego w oparciu o endogeniczne zasoby dziedzictwa naturalnego’’ o całkowitej wartości 9 152 616,06 zł brutto, obejmuje budowę we wschodniej części Ogrodu 3 oczek wodnych i udostępnienie podziemnych pustek zlokalizowanych w ich sąsiedztwie wraz z zagospodarowaniem terenu. Projekt uzyskał dofinansowanie w trybie konkursowym, w ramach Działania 7.2 ,,Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów.


Beneficjentem obu projektów jest Gmina Kielce, jednostką realizująca zaś Geopark Kielce.


Na uroczystym podpisaniu umowy obecni będą przedstawiciele Instytucji Zarządzającej, Pośredniczącej oraz Beneficjenta, w osobach: Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Pana Adama Jarubasa, Prezydenta Miasta Kielce Pana Wojciecha Lubawskiego, Zastępcy Prezydenta Miasta Kielce Pana Tadeusza Sayora oraz Dyrektor Geoparku Kielce Elżbiety Czajkowskiej.


 

x