50 finalistów, 7 świętokrzyskich szkół gimnazjalnych i jeden..GEO-Geniusz A.D. 2016

6 czerwca 2016

Dziś w Centrum Geoedukacji odbył się finał czwartej edycji Konkursu Wiedzy o Ziemi „GEO-Geniusz. Spośród 50 finalistów z 7 szkół świętokrzyskich szkół gimnazjalnych wyłoniliśmy GEO-Geniusza roku 2016 . Miło nam poinformować, że ogółem w Konkursie wzięło udział 81 uczniów, koordynowanych przez 7 opiekunów z 7 szkół gimnazjalnych: z Kielc, Bielin, Chęcin, Wolicy, Zagnańska, Mąchocic-Kapitulnych i Daleszyc. Do finału zakwalifikowanych zostało 50 uczniów, którzy najlepiej poradzili sobie z testem etapu eliminacyjnego, przeprowadzonego w dniu 11 maja, na terenie szkół zgłoszonych do Konkursu.

Głównym celem realizowanego Konkursu było wzbogacenie wiedzy geologiczno-przyrodniczej na temat regionu świętokrzyskiego. Warto dodać, że Konkurs „GEO-Geniusz” jest realizowany w ramach dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Wartość całkowita projektu to 6 460,00 zł, z kwotą dotacji 5 168,00 zł brutto, stanowiącą 80,00 % kosztów kwalifikowanych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu edukacji ekologicznej.

Po części oficjalnej, podczas której finaliści Konkursu przywitani zostali przez Dyrektor Geoparku Kielce – Elżbietę Czajkowska, uczestnicy Konkursu przystąpili do rozwiązywania testu, sprawdzającego wiedzę geologiczną i geograficzną, dotyczącą regionu świętokrzyskiego. Pytania konkursowe opracowane zostały przez zespół Centrum Geoedukacji, a dotyczyły najważniejszych osobliwości geologicznych  regionu. Test finałowy składał się z 30 pytań zamkniętych, z czterema wariantami odpowiedzi. Czas na jego wypełnienie wynosił 30 minut. Tuż po jego zakończeniu, w czasie gdy załoga Geoparku Kielce, sprawdzała poprawność wypełnienia kart odpowiedzi, finaliści wraz z opiekunami wysłuchali prelekcji przyrodniczej, wygłoszonej przez pracownika Geoparku Kielce – Bartosza Piwowarskiego, na temat powstającego Kieleckiego Ogrodu Botanicznego.

Po zakończeniu sprawdzania testów finałowych,  wyniki pokazały, że stawka jest niezwykle wyrównana, a finaliści prezentują niezwykle wysoki poziom wiedzy geologicznej, z czego niezmiernie się cieszymy!

Miło nam poinformować, że GEO-Geniuszem roku 2016 – laureatką I miejsca została Katarzyna Wróblewska z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach.  Na podium znalazły się również Katarzyna Piwońska z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach, zajmując II miejsce ora Aleksandra Kuleta z Gimnazjum im. Kacpra Fodygi w Chęcinach – laureatka III miejsca. Wszyscy finaliści Konkursu otrzymali nagrody rzeczowe („próbniki” skał świętokrzyskich oraz wydawnictwa geologiczne Geoparku Kielce). Laureaci Konkursu, otrzymali ponadto dodatkowe nagrody w postaci sprzętu elektronicznego i optycznego: I miejsce – tablet, II – teleskop astronomiczny, III – lornetka. Sukces uczniów to również sukces nauczycieli/opiekunów Konkursu, dlatego organizatorzy nie zapomnieli docenić również ich pracy, przygotowujące drobne upominki, w postaci wydawnictw geologicznych Geoparku Kielce. Natomiast nauczyciele, których uczniowie zostali laureatami I, II, III  miejsca (Pani Anna Chrapkiewicz z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach oraz Pani Iwona Bożek z Gimnazjum im. Kacpra Fodygi w Chęcinach) otrzymali dodatkowo pomoce dydaktyczne, w postaci skrzynek zawierających reprezentatywne skały świętokrzyskie. Wszystkim nauczycielem gratulujemy odniesionego sukcesu oraz życzymy wiele satysfakcji z codziennej pracy szkolnej.

Wszystkim uczestnikom Konkursu, zarówno etapu eliminacyjnego i finałowego, a także nauczycielom koordynującym IV edycję GEO-Geniusza serdecznie dziękujemy oraz życzymy wielu sukcesów w nauce i rozwijania swoich geologiczno-geograficznych pasji. Zapraszamy do udziału w kolejnych wydarzeniach edukacyjnych, realizowanych przez Geopark Kielce.


Konkurs Wiedzy o Ziemi „GEO-Geniusz” – IV edycja jest współfinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

 

 

Załączniki:

GEO-GENIUSZ_IV EDYCJA_KWALIFIKACJA PUNKTOWA_SZKOŁY_STRONA WWW

 

x