Bogactwo ziemi staszowskiej czyli warsztaty KMG

29 maja 2017

W dniach 26 i 27 maja 2017 roku członkowie Klubu Miłośników Geologii uczestniczyli w warsztatach terenowych po Ziemi Staszowskiej. Pierwszym punktem warsztatów był Szydłów gdzie zapoznano się ze średniowiecznym założeniem architektonicznym miasta a zwłaszcza takimi budowlami jak mury obronne, synagoga, skarbczyk czy pozostałości sal zamkowych. Poznano też budowę geologiczną z ciekawymi przykładami jaskiń powstałych w osadach miocenu. Kolejnym punktem na trasie warsztatów był Kotuszów i występujące tam najstarsze osady w Górach Świętokrzyskich tak zwane „łupki kotuszowskie”. Znalezione przy odsłonięciu fragmenty skał zasiliły zbiory naszych klubowiczów. Smerdyna i występujące tam osady miocenu morskiego była kolejnym przystankiem na trasie naszych warsztatów. Ciekawe okazy w postaci skamieniałości z gatunku pecten udało się wśród skał wypatrzyć klubowiczom z młodszej grupy. Ostre słońce nie pozwoliło na zbyt długie przebywanie na terenie kamieniołomu. Na trasie warsztatów znalazł się mało znany i odwiedzany obiekt, jakim jest pałac Dzięki w Wiązownicy Kolonii. Wybudowany w 1844 roku przez Rosjanina obiekt, niedawno wrócił do prawowitych spadkobierców. Ciekawostką tego miejsca jest również wychodnia skalna z przepięknie zachowanymi glonami z okresu miocenu z gatunku litotamnia. Jednym z tematów warsztatów klubowych był „Kamień w architekturze”. Z zagadnieniami związanymi z tą tematyką klubowicze zapoznali się na terenie obiektów sakralnych w Sulisławicach. Można było poznać zarówno siedemnastowieczny kościół wykonany w całości z wapienia typu smerdyńskiego jak również wcześniejszy, mniejszy kościółek z zachowanymi elementami romańskimi. Dużym zainteresowaniem cieszyło się geologiczne stanowisko dokumentacyjne z zachowanymi śladami żerowania ryb dwudysznych zachowane w dolnodewońskich piaskowcach w pobliżu zamku Krzyżtopór. Ślady pozostawione na powierzchni piaskowca są jak do tej pory najstarszym tego typu przykładem żerowania ryb dwudysznych na świecie. Na zakończenie warsztatów klubowicze zwiedzili zamek Krzyżtopór w Ujeździe zapoznając się jednocześnie z surowcami wykorzystanymi do budowy fortalicji. Według oceny klubowiczów były to jedne z najciekawszych warsztatów ze względu na zapoznanie się z mało dotychczas znanymi obiektami zarówno historycznymi jak i geologicznymi.

Warsztaty Klubu Miłośników Geologii zostały dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.


x