• Konkurs „Życie w toni i błękicie dewońskiego morza” – spotkanie podsumowujące

  29 października, 2018 1:38

  Dziś w Centrum Geoedukacji odbyło się spotkanie podsumowujące Geologiczny Konkurs Plastyczny „Życie w toni i błękicie dewońskiego morza”. W konkursie udział wzięło 140 uczniów z 15 szkół z terenu województwa świętokrzyskiego, w dwóch kategoriach wiekowych (klasy I-III i IV-VI).Zadaniem poszczególnych zespołów było przygotowanie trójwymiarowej makiety morza dewońskiego, które około 380 milionów lat temu zalewało obszar odpowiadający dzisiejszym Górom Świętokrzyskim.

 • 29 października – wernisaż konkursu plastycznego „Życie w toni i błękicie dewońskiego morza”

  8 października, 2018 10:39

  Od czerwca Geopark Kielce – Centrum Geoedukacji realizuje Geologiczny Konkurs Plastyczny „Życie w toni i błękicie dewońskiego morza” . Zespoły szkolne, zgłoszone do udziału w konkursie wykonują makiety dewońskiego morza, dowolną techniką plastyczną.  Dziedzictwo geologiczne regionu świętokrzyskiego w postaci reprezentatywnych skamieniałości, eksponowane w obrębie różnych form ochrony przyrody województwa świętokrzyskiego (rezerwatów przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, pomników przyrody, użytków ekologicznych), stanowi podstawę do rekonstrukcji życia sprzed kilkuset milionów laty. W poniedziałek (29 października) planowany jest wernisaż podsumowujący konkurs. Konkurs jest dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

 • GEOLOGICZNY KONKURS PLASTYCZNY dla SZKÓŁ PODSTAWOWYCH – rejestracja do 16 września!

  31 sierpnia, 2018 11:02

  Geopark Kielce – Centrum Geoedukacji przedłuża nabór do geologicznego konkursu plastycznego „ŻYCIE W TONI I BŁĘKICIE DEWOŃSKIEGO MORZA”. Konkurs skierowany jest do uczniów ze szkół podstawowych z terenu województwa świętokrzyskiego i polega na przygotowaniu przez zespoły uczniów (4 osoby) trójwymiarowej makiety morza dewońskiego. Rywalizacja konkursowa odbywać się będzie w dwóch kategoriach wiekowych  klasy: I-III oraz IV-VI.

 • Wystawy czasowe „GEO-EKOLOGICZNE ŚWIĘTOKRZYSKIE”

  13 lipca, 2018 10:50

  Wystawy czasowe z cyklu „GEO-EKOLOGICZNE ŚWIĘTOKRZYSKIE” o całkowitej wartości 8 750,00 zł brutto, z kwotą dotacji 7 000,00 zł brutto, stanowiącą 80,00 % kosztów kwalifikowanych, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu edukacji ekologicznej. W/w zadanie będzie realizowane w formie organizacji wystaw edukacyjnych, których głównym celem jest wzbogacenie oferty edukacyjnej Centrum Geoedukacji.

 • Doposażenie Centrum Geoedukacji w 2018 roku – zadanie dofinansowane z WFOŚiGW

  13 lipca, 2018 10:48

  „Doposażenie Centrum Geoedukacji w 2018 roku” , zadanie o całkowitej wartości 12 000,00 zł brutto, z kwotą dotacji 6 000,00 zł, stanowiącą 50,00 % kosztów kwalifikowanych, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu edukacji ekologicznej. W/w zadanie będzie realizowane poprzez zakup mikroskopów stereoskopowych do obserwacji okazów skalnych oraz odbiorników GPS do terenowych warsztatów edukacyjnych.

 • Konkursy Geoedukacyjne – zadanie dofinansowane z WFOŚiGW

  13 lipca, 2018 10:46

  „Konkursy Geoedukacyjne” zadanie o całkowitej wartości 8 750,00 zł brutto, z kwotą dotacji 7 000,00 zł brutto, stanowiącą 80,00% kosztów kwalifikowanych z przeznaczeniem na dofinansowania z zadania z zakresu edukacji ekologicznej. Realizacja zadania nastąpi poprzez organizację  i przeprowadzenie 2 konkursów dla dzieci i młodzieży szkolnej: Konkurs Wiedzy o Ziemi „GEO-GENIUSZ-PREMIUM” i Geologicznego Konkursu Plastycznego „Życie w toni i błękicie dewońskiego morza”.

x