Edukacja geo-ekologiczna w Klubie Miłośników Geologii – zadanie dofinansowane z WFOŚiGW

2 czerwca 2015
Edukacja geo-ekologiczna w Klubie Miłośników Geologii” o całkowitej wartości 22 800,00 zł brutto, z kwotą dotacji 20 520,00 zł brutto, stanowiącą 90,00% kosztów kwalifikowanych z przeznaczeniem na dofinansowania z zadania z zakresu edukacji ekologicznej.

Klub Miłośników Geologii działający przy Geoparku Kielce to jednostka prowadząca szeroko zakrojoną edukację geologiczną zarówno dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z terenu województwa świętokrzyskiego. Zajęcia w Klubie są realizowane  w postaci zajęć teoretycznych, praktycznych i terenowych. Odbywają się one cyklicznie, w każdy wtorek i czwartek, w godzinach popołudniowych. Głównym celem działalności Klubu jest edukacja geologiczna skierowana więc do szerokiego grona odbiorców. Program realizowany w Klubie ma na celu poszerzanie wiedzy na temat walorów geologicznych regionu świętokrzyskiego. Tradycją Klubową  są wyjazdy terenowe, w trakcie których członkowie mają możliwość poznania ciekawych stanowisk geologicznych regionu. Owocem wypraw geologicznych są okazy, dzięki którym członkowie Klubu poszerzają i uzupełniają indywidualne kolekcje minerałów, skał i skamieniałości.  Realizacja zadania ma na celu wzbogacenie warsztatów prowadzonych w ramach działalności Klubu oraz pogłębienie wiedzy geologicznej dotyczącej regionu świętokrzyskiego wśród członków Klubu.

publikacje
x