Edukacja geo-ekologiczna w Klubie Miłośników Geologii – zadanie z zakresu edukacji ekologicznej dofinansowane z WFOŚiGW w Kielcach zakończone

24 listopada 2015

Zadanie „Edukacja geo-ekologiczna w Klubie Miłośników Geologii” realizowane od maja do listopada 2015 roku, dedykowane było członkom Klubu Miłośników Geologii, który działa przy Geoparku Kielce. Klub Miłośników Geologii to jednostka prowadząca szeroko zakrojoną edukację geologiczną zarówno dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z terenu województwa świętokrzyskiego. Zajęcia w Klubie są realizowane w postaci zajęć teoretycznych, praktycznych i terenowych. Odbywają się one cyklicznie, w każdy wtorek i czwartek, w godzinach popołudniowych.

  1. Lokalizacja zadania:

Zadanie realizowano dwutorowo: część terenowa i teoretyczno-praktyczna. Cześć teoretyczno-praktyczna realizowana była w siedzibie Klubu Miłośników Geologii, w Centrum Geoedukacji-Geoparku Kielce, które jest jednostką budżetową Urzędu Miasta Kielce a tym samym własnością Gminy Kielce. Część terenowa realizowana była  na wybranych odsłonięciach geologicznyc i tzw. geostanowiskach Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego.

  1. Realizacja zadania

1.1. Część terenowa

W ramach zadania zrealizowano 2 warsztaty terenowe, przeprowadzone na terenie województwa świętokrzyskiego. W trakcie warsztatów członkowie Klubu, korzystali z pomocy edukacyjnych , zakupionych w ramach zadania dofinansowanego z WFOŚiGW w 2014 roku – „Z geologią za pan brat czyli warsztaty geoedukacyjne dla Klubu Miłośników Geologii” (młotków geologicznych, rękawiczek ochronnych, skrzynek ),  pozyskując nowe okazy do kolekcji. Zajęcia Klubu Miłośników Geologii odbywają się cyklicznie i są podzielona na dwie kategorie wiekowe. W każdy wtorek w zajęciach Klubu uczestnicy tzw. grupa młodsza (dzieci od 7 do 13 roku życia). Natomiast w zajęciach czwartkowych uczestniczy tzw. grupa zaawansowana (młodzież szkolna i osoby dorosłe). W związku z tym, zajęcia terenowe realizowane w ramach zadania,  przeprowadzono w dwóch terminach (19 i 20 września), tak by dostosować przekaz wiedzy geologicznej do grupy odbiorców. Ogółem w 2-dniowych warsztatach terenowych udział wzięło łącznie 60 członków Klubu Miłośników Geologii.

1.2. Część teoretyczno-praktyczna

Zajęcia teoretyczno-praktyczne realizowane były w trakcie cotygodniowych zajęć w Klubie Miłośników Geologii. Zajęcia odbywały i odbywają się w każdy wtorek i czwartek, od godziny 16.00 do 19.30. Cotygodniowe spotkania członków Miłośników Geologii były okazją do nabywania wielu geologicznych umiejętności praktycznych. Podstawą zajęć realizowanych w Klubie są zajęcia, w ramach których członkowie Klubu uczą się wstępnej obróbki skał, minerałów oraz preparowania skamieniałości. Zakupione w ramach projektu koszulki z nadrukiem „Klub Miłośników Geologii” (50 sztuk) spełniały funkcję zabezpieczającą przed zabrudzeniem/zniszczeniem odzienia wierzchniego.  Koszulki te stanowią element wyposażenia Klubu Miłośników Geologii i są wykorzystywane w trakcie zajęć.  W ramach zadania dokonano również edukacyjnego uatrakcyjnienia wystroju sali warsztatowej, w postaci pomocy jaką jest tablica prezentująca zasady wykonywania szlifów na okazach geologicznych. Tematyka planszy nawiązuje do zajęć szlifowania skał, które realizowane są w pracowni geologicznej. Szlifując okazy geologiczne mamy bowiem niecodzienną możliwość zgłębienia tajemnic jakie w sobie kryją. Tablicę cechuje duża atrakcyjność graficzna, przejrzystość oraz spora dawka informacji, dzięki którym z łatwością można dowiedzieć się: jakie są etapy szlifowania skał, w jakim celu dokonuje się takiej obróbki oraz za pomocą jakich materiałów. Warto dodać, że zakupiona tablica edukacyjna każdorazowo wykorzystywana jest również na zajęciach warsztatowych dla grup zorganizowanych odwiedzających Centrum Geoedukacji.


publikacje

x