KIELECKI TOURNEE GEOLOGICZNE

30 marca 2017
Data:

Serdecznie zapraszamy grupy dzieci i młodzieży szkolnej do udziału w bezpłatnych warsztatach terenowych, które odbywać się będą na terenie Kadzielni, Ślichowic i Wietrzni. Każde zajęcia to bezpośredni kontakt z przyrodą nieożywioną oraz możliwość zaobserwowania charakterystycznych dla  tych miejsc osobliwości geologicznych:  skał, minerałów, skamieniałości czy zjawisk geologicznych. Warsztaty w ramach Kieleckiego Tournee Geologicznego,  nastawione będą na samodzielną i aktywną pracę uczniów w terenie. Podczas zajęć wykorzystane zostaną gry i zabawy aktywizujące ( pokazy z objaśnieniami, obserwacje, ćwiczenia w grupach). Głównym celem zajęć będzie popularyzacja wiedzy geologicznej dotyczącej kieleckich rezerwatów geologicznych (ich przeszłości geologicznej i historycznej).

11.04.2017 – DZIEŃ ŚLICHOWICKI

Więcej informacji : kliknij TU

 

x