Finał konkursu edukacyjnego „Geostanowiska w Twoim sąsiedztwie” – edycja 2016

14 czerwca 2016
13 czerwca w Centrum Geoedukacji odbyło się spotkanie podsumowujące konkurs edukacyjny „Geostanowiska w Twoim sąsiedztwie” – edycja 2016. W projekcie uczestniczyło 180 uczniów, w zespołach podzielonych na trzy kategorie wiekowe (szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne). Uczestnicy konkursu mieli za zadanie wykonać plakat, prezentujący ciekawe geostanowiska, znajdujące się w okolicach ich macierzystych szkół. Na plakatach zaprezentowane m.in. dawne tereny górnicze – kamieniołomy, naturalne odsłonięcia skalne, jaskinie czy torfowiska regionu świętokrzyskiego.

Poziom prac był bardzo wyskoki i powołana Komisja Konkursowa miała twardy orzech do zgryzienia. Trzem najlepszym pracom, w każdej kategorii wiekowej, przyznano cenne nagrody: za III miejsce – aparaty cyfrowe, za II miejsce – kamery sportowe, za I miejsce tablety.

Miło jest nam poinformować, iż w kategorii szkół podstawowych III – miejsce, otrzymał zespół ze Szkoły Podstawowej w Bukowie, II – zespół ze Szkoły Podstawowej nr 28 w Kielcach, a zwyciężył zespół z Szkoły Podstawowej im. Gen. Antoniego Hedy ps. „Szary” w Kowali. W kategorii szkół gimnazjalnych III i II miejsce przypadło uczniom z Publicznego Gimnazjum w Bukowie. Zwyciężyli zaś uczniowie z Publicznego Gimnazjum w Rudzie Malenieckiej. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych III i II miejsce zajęli uczniowie z II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Końskich. Natomiast zwyciężył zespół  z Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Stąporkowie.

W IV edycji Konkursu „Geostanowiska w Twoim sąsiedztwie” udział wzięli uczniowie wraz z opiekunami ze szkół regionu świętokrzyskiego: z Kielc, Pińczowa, Końskich, Stąporkowa, Łagowa, Mąchocic, Niekłania, Rudy Malenieckiej, Kowali, Bałtowa, Bielin  i Bukowej.

Konkurs został zrealizowany w ramach dofinansowania  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

 

 

 

x