Folder Edukacyjny „Geopark Kielce” – zadanie dofinansowane z WFOŚiGW

3 czerwca 2015
„Folder edukacyjny- Geopark Kielce” o całkowitej wartości 4 500,00 zł brutto, z kwotą dotacji 4 050,00 zł brutto, stanowiącą 90,00% kosztów kwalifikowanych z przeznaczeniem na dofinansowania z zadania z zakresu edukacji ekologicznej.

Projekt zakłada opracowanie oraz wydruk folderów o charakterze informacyjno-edukacyjnym nt. Geoparku Kielce. Realizację zadania uzasadnia fakt, iż w obiektach, którymi opiekuje się Geopark Kielce tkwi ogromny potencjał geologiczny i należy o nim informować społeczeństwo. W treści folderu edukacyjno-promocyjnego zaprezentowane zostaną obiekty Geoparku Kielce: Centrum Geoedukacji wraz z Rezerwatem Wietrznia im. Zbigniewa Rubinowskiego, Rezerwat Skalny im. Jana Czarnockiego. Rezerwat Kadzielnia oraz Ogród Botaniczny.

publikacje
x