GEO-CZWARTEK PEŁEN PALEONTOLOGII ZA NAMI…

16 lutego 2018

W czwartek (15 lutego) w Centrum Geoedukacji zainaugurowaliśmy cykl spotkań geo-czwartkowych.  Pierwszą prelekcję o charakterze popularnonaukowym wygłosił dr Piotr Szrek z Państwowego Instytutu Geologicznego, który przestawił aktualny stan badań dot. najnowszych odkryć paleontologicznych w Górach Świętokrzyskich.  Nasi czwartkowi goście z dużym zainteresowaniem wysłuchali ciekawostek o piaskowcach plakodermowych z rejonu Daleszyc a także  poznali obecny stan wiedzy dotyczący tetrapodów z Zachełmia.  W temacie wykładu nie mogło również zabraknąć informacji na temat króla późnodewońskich mórz – ryby pancernej z rodzaju Dunklesteous. Warto dodać, że dr Piotr Szrek wraz ze zespołem, odkrył skamieniałe  szczątki tego wielkiego drapieżnika w miejscowości Płucki k/Łagowa.  Są to pierwsze pewne pozostałości ryby tego rodzaju na naszym kontynencie i największe z dotychczas odkrytych okazów.  Dodajmy, że zrekonstruowany model tej ryby możecie oglądać na naszej wystawie w Centrum Geoedukacji.

Serdecznie dziękujemy  dr Piotrowi Szrekowi za interesujący wykład. Dziękujemy również naszym gościom za tak liczne przybycie, za zainteresowanie i wszystkie pytania, które podczas wczorajszego wieczoru padły. Wysoka frekwencja uczestników prelekcji świadczy, że jest zapotrzebowanie na tego typu spotkania popularnonaukowe. Dlatego już dziś zapraszamy na kolejny „GEO-CZWARTEK” – 15 marca.  Prelekcję pt. „W  błękicie jurajskiego morza” wygłosi Paweł Woźniak z Oddziału Górnośląskiego PIG-PIB. Szczegóły niebawem…


x