Geo-rabatka z kamienia i kwiatka – prezentacja projektu

20 czerwca 2017

W związku z ogłoszeniem wyników programu grantowego ENERIS „Pomysły chroniące środowisko”, zapraszamy na prezentację zwycięskiego projektu, zgłoszonego przez zespół Geoparku Kielce pn. „Geo-rabatka z kamienia i kwiatka”. W ramach spotkania zaprezentowane zostaną szczegółowe informacje na temat projektu. Prezentacja odbędzie się w środę (21.06) o godz. 9:00, w sali konferencyjnej Centrum Geoedukacji w Kielcach, przy ul. Daleszyckiej 21


Geo-rabatka w założeniu pomysłodawców to ogródek skalny, który będzie pełnił funkcję edukacyjną i dekoracyjną. Będzie on ściśle związany z Centrum Geoedukacji, przy którym powstanie. Zbudowany zostanie ze skał i roślin typowych dla regionu świętokrzyskiego. Dbać o niego będą członkowie Klubu Miłośników Geologii (dzieci wraz z rodzicami i dziadkami). Ogródek ma też być pomocny przy realizacji warsztatów edukacyjnych oferowanych przez Centrum Geoedukacji dla grup szkolnych oraz osób niewidomych.

Głównym celem projektu „Geo-rabatka”  będzie ochrona i rozwój środowiska naturalnego (głównie lokalnych zbiorowisk kserotermicznych wraz z podłożem skalnym) poprzez edukację  przyrodniczą oraz promowanie postaw proekologicznych wśród lokalnej społeczności, przede wszystkim dzieci i młodzieży.


x