Geologiczna Gra Wielkoformatowa – zadanie dofinansowane z WFOŚiGW

3 czerwca 2015

Geologiczna Gra Wielkoformatowa o całkowitej wartości 20 000,00 zł brutto, z kwotą dotacji 18 000,00 zł brutto, stanowiącą 90,00% kosztów kwalifikowanych z przeznaczeniem na dofinansowania z zadania z zakresu edukacji ekologicznej.

Projekt zakłada wykonanie 1 sztuki Geologicznej Gry Wielkoformatowej wg określonego projektu graficznego, motorycznego, merytorycznego. W ostatnim czasie obserwuje się potrzebę sięgania po coraz to nowe narzędzia i pomoce edukacyjne, dzięki którym trudne treści geologiczne i paleontologiczne, zostaną przedstawione w ciekawy i atrakcyjny sposób.  Zakłada się, że taką rolę spełni m.in. gra wielkoformatowa, która stanowić będzie element doposażenia Geoparku Kielce-Centrum Geoedukacji.  Realizację projektu uzasadnia więc fakt zapotrzebowania na nowe pomoce edukacyjne, które wzbogacą ofertę edukacyjną Geoparku Kielce. Gra będzie nawiązywać do geologicznej przeszłości Gór Świętokrzyskich i będzie przeznaczona zarówno dla dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych. W założeniu będzie ona  przeznaczona dla dzieci w wieku od 9-12 lat, dla grup szkolnych oraz rodzin. Gra będzie wykorzystywana w trakcie otwartych imprez edukacyjnych, realizowanych przez Geopark Kielce.  Zakłada się, że projekt przyczyni się wzrostu atrakcyjności oferty geoedukacyjnej Geoparku Kielce.

x