GEOLOGICZNY KONKURS PLASTYCZNY dla SZKÓŁ PODSTAWOWYCH – rejestracja do 16 września!

31 sierpnia 2018

Geopark Kielce – Centrum Geoedukacji przedłuża nabór do geologicznego konkursu plastycznego „ŻYCIE W TONI I BŁĘKICIE DEWOŃSKIEGO MORZA”. Konkurs skierowany jest do uczniów ze szkół podstawowych z terenu województwa świętokrzyskiego i polega na przygotowaniu przez zespoły uczniów (4 osoby) trójwymiarowej makiety morza dewońskiego. Rywalizacja konkursowa odbywać się będzie w dwóch kategoriach wiekowych  klasy: I-III oraz IV-VI.


SKRÓCONY OPIS WARUNKÓW ŻYCIA W MORZU DEWOŃSKIM: Tętniące życiem, kolorowe zbiorowiska zbliżone wyglądem do współczesnych tropikalnych raf koralowych zasiedlające ciepłe, płytkie i dobrze naświetlone morze. Tak w okresie dewonu, ok. 380 milionów lat temu wyglądały fragmenty obszaru dzisiejszych Gór Świętokrzyskich położonego wówczas na półkuli południowej, w strefie zwrotnikowej.  Dewońskie ,,rafy’’ były zbudowane i zamieszkane przez inne rodzaje zwierząt morskich niż współczesne rafy koralowe, ale nie ustępowały im jeżeli chodzi o bogactwo kolorów, kształtów i różnorodność organizmów. ,,Budowniczowie’’ dewońskich raf czyli gąbki, koralowce czteropromienne, tabulaty i mszywioły tworzyły budowle organiczne dające schronienie licznym mieszkańcom: ramienionogom, ślimakom, małżom, jeżowcom, liliowcom, trylobitom. Bogactwo życia w takich płytkich środowiskach przyciągało liczne drapieżniki: amonity, łodzikowce i ryby. Wśród tych ostatnich znajdowali się zarówno dalecy przodkowie współczesnych rekinów jak i dawno wymarła gromada ryb pancernych, której opancerzeni przedstawiciele byli zróżnicowani pod względem sposobu zdobywania pokarmu, kształtu i wielkości. Zamieszkujące środowiska rafowe, ryby pancerne były raczej niewielkich rozmiarów a ich głównym zajęciem było rozkruszanie twardych skorup i muszli ramienionogów i małży zamieszkujących dno morskie. Prawdziwym postrachem dewońskiego morza były jednak największe drapieżne ryby pancerne osiągające nawet kilkanaście metrów długości i posiadające pancerz o grubości do 10 cm!!! Skamieniałości tych ,,gigantów z dewońskich głębin’’ opisano również z Gór Świętokrzyskich.**

**Rekonstrukcję morza dewońskiego prezentuje m.in. wystawa stała Galeria Ziemi w Centrum Geoedukacji – (zdjęcia poniżej)

Zadaniem drużyn zgłoszonych do konkursu będzie przygotowanie trójwymiarowej makiety o wymiarach nieprzekraczających 50 x 50  cm, (dowolną techniką),  przedstawiających rekonstrukcję życia w morzu dewońskim.  Prace należy dostarczyć do Centrum Geoedukacji do dnia 15  października 2018 r. Następnie  makiety morza dewońskiego, poddane zostaną ocenie przez Komisję Konkursową. Wszystkie prace zaprezentowane zostaną na wernisażu, podsumowującym konkurs, który odbędzie się w poniedziałek –  29 października. 5 zespołów wraz z opiekunami, z każdej kategorii wiekowej, których prace zostaną najwyżej ocenione – otrzymają atrakcyjne nagrody edukacyjne.


Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz oświadczenia, zawierającego zgodę  rodziców lub opiekunów prawnych na uczestnictwo dzieci w konkursie  oraz oświadczenie nauczyciela, za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan podpisanego dokumentu) na adres: martyna.sutowicz@geopark-kielce.pl do dnia 16.09 2018 r.


Informacji na temat Konkursu udziela:

Martyna Sutowicz-Kwiecińska

Tel. 041/ 36 76 800 wew. 33

martyna.sutowicz@geopark-kielce.pl


 

ZAŁĄCZNIKI: 

1. Regulamin Konkursu:

REGULAMIN_KONKURS PLASTYCZNY_ŻYCIE W TONI I BŁĘKICIE DEWOŃSKIEGO MORZA

2. Formularz zgłoszeniowy (wypełnia nauczyciel/opiekun Konkursu):

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY_KONKURS PLASTYCZNY_ŻYCIE W TONI I BŁĘKICIE DEWOŃSKIEGO MORZA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY_KONKURS PLASTYCZNY_ŻYCIE W TONI I BŁĘKICIE DEWOŃSKIEGO MORZA

3. Oświadczenie (wypełnia nauczyciel/opiekun Konkursu):

OŚWIADCZENIE_NAUCZYCIELA_ KONKURS PLASTYCZNY_ŻYCIE W TONI I BŁĘKICIE DEWOŃSKIEGO MORZA

OŚWIADCZENIE_NAUCZYCIELA_ KONKURS PLASTYCZNY_ŻYCIE W TONI I BŁĘKICIE DEWOŃSKIEGO MORZA_PDF

4. Oświadczenie/zgoda rodzica (wypełnia rodzic lub opiekun prawny):

OŚWIADCZENIE_ZGODA RODZICA_KONKURS PLASTYCZNY_ŻYCIE W TONI I BŁĘKICIE DEWOŃSKIEGO MORZA

OŚWIADCZENIE_ZGODA RODZICA_KONKURS PLASTYCZNY_ŻYCIE W TONI I BŁĘKICIE DEWOŃSKIEGO MORZA_PDF

5. Harmonogram Konkursu:

HARMONOGRAM_KONKURS PLASTYCZNY_ŻYCIE W TONI I BŁĘKICIE DEWOŃSKIEGO MORZA


 

x