Interaktywny Panel

24 listopada 2014

Centrum Geoedukacji w Kielcach zyska nowy interaktywny element edukacyjny na ekspozycji stałej. W dniu 23.04.2014 r. pomiędzy Gminą Kielce a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach została podpisana umowa dotacji nr 49/14 na realizację zadania z zakresu edukacji ekologicznej pn. Interaktywny panel edukacyjny. Nowy element wyposażenia będzie zawierał funkcje interaktywne oraz specjalną aplikację multimedialną prezentującą w przystępnej formie dzieje Ziemi ze szczególnym uwzględnieniem zapisu geologicznej z regionu świętokrzyskiego. Termin rzeczowej realizacji zadania przewidziano do 15 listopada bieżącego roku.

publikacje

x