Już 23 czerwca, w poniedziałek, poznamy GEO-Geniusza!

13 czerwca 2014

Zapraszamy finalistów, opiekunów, rodziców i przyjaciół wszystkich GEO-Geniuszów na finał Konkursu Wiedzy o Ziemi „GEO-Geniusz” – II edycja, w poniedziałek 23.06. 2014 r. W programie: test finałowy sprawdzający wiedzę geologiczno-geograficzną zakwalifikowanych do finału osób, uroczysty wernisaż prac fotograficznych „Okiem GEO-Geniusza”, ogłoszenie wyników.


publikacje

x