KIELECKIE TOURNEE GEOLOGICZNE ZAINAUGUROWANE….

11 kwietnia 2017

Warsztatami na Ślichowicach rozpoczęliśmy cykl warsztatów terenowych w najważniejszych obiektach geologicznych Kielc. Dzisiejsze zajęcia to bezpośredni kontakt z przyrodą nieożywioną Rezerwatu Skalnego im. Jana Czarnockiego.   Warto dodać, że rezerwat ten utworzono w celu ochrony fragmentu profilu skał górnodewońskich z modelowym przykładem fałdów tektonicznych będących efektem ruchów górotwórczych. Jak daleko sięga geologiczna przeszłość tego miejsca? Jak powstają fałdy skalne? Jakie ciekawe minerały i skamieniałości na terenie rezerwatu występują? Odpowiedzi na te i jeszcze wiele innych pytań mogli poznać uczestnicy „ślichowickich zajęć”. Dziękujemy wszystkim dzisiejszym grupom za aktywny udział w warsztatach. Kolejne, w ramach Kieleckiego Tournee Geologicznego już w maju, tym razem na Kadzielni. Będzie edukacyjnie, geologicznie i słonecznie. Serdecznie zapraszamy.

x