Klub Miłośników Geologii i krzemienie czyli warsztaty terenowe dofinansowane z WFOŚiGW w Kielcach

7 października 2014

…kolejne warsztaty terenowe dla członków Klubu Miłośników Geologii za nami. Warsztaty zostały zorganizowane w ramach projektu „Z geologią za pan brat czyli warsztaty geoedukacyjne dla członków Klubu Miłośników Geologii”, dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Tym razem warsztaty związane były z grupą skał jakimi są krzemienie. Na początek udaliśmy się do Muzeum Historyczno-Archeologicznego „Krzemionki Opatowskie” . Tam wędrując podziemna trasą turystyczną mieliśmy okazję oglądać oryginalne wyrobiska neolitycznych kopalń krzemienia pasiastego. Młodzi „geolodzy” ponadto wzięli udział w warsztatach archeologicznych pt. „W neolitycznej osadzie” odbywających się w zrekonstruowanej wiosce prahistoryczne. Druga część warsztatów miała już charakter typowo geologiczny, wszystko to za sprawą odwiedzanych geostanowisk.

Odwiedziliśmy m.in.

– stanowisko Stróża koło Ożarowa gdzie występują utwory węglanowe ze skamieniałościami okresu jury oraz z rzadka występującymi krzemieniami

– Janików – miejsce występowania kredowych piaskowców wapnistych z  krzemieniami

– Śródborze  nieczynny łom wapieni górnojurajskich, w których występują słynne krzemienie pasiaste

Wycieczki zakończyły się licznie zgromadzonymi okazami, które niewątpliwe wzbogacą domowe kolekcje naszych miłośników geologii.


publikacje


 


 

x