Klub Miłośników Geologii z wizytą w kieleckim PIGu

2 grudnia 2016

W miniony wtorek i czwartek zajęcia Klubu Miłośników Geologii odbywały  się na terenie Oddziału Świętokrzyskiego Państwowego Instytutu Geologicznego w Kielcach. Dzięki uprzejmości dr Anny Mader-Fijałkowskiej, członkowie Klubu Miłośników mieli możliwość zapoznania się z  modernizowaną ekspozycją Muzeum Geologicznego, obrazującą 600 milionów lat historii Gór Świętokrzyskich.  Wystawę tworzą gabloty, gdzie prezentowane są najbardziej reprezentatywne okazy skał i skamieniałości (od kambru do czwartorzędu) oraz panele z ciekawymi,  interaktywnymi animacjami  Warto dodać, że jednym z największych a zarazem najcenniejszych okazów Muzeum, jest wyłaniający się z bryły wapienia pińczowskiego, szkielet wieloryba, liczący ok. 15 milionów lat oraz ważący prawie półtorej tony!  Wizyta w Muzeum okazała się bardzo ciekawą lekcją, porządkującą dotychczasową wiedzę geologiczną naszych Klubowiczów. Warto również wspomnieć o wysokiej aktywności naszych geo-podopiecznych, którzy w trakcie zwiedzania wystawy wykazywali się niezwykle dużą ilością wiedzy geologicznej i paleontologicznej. Jesteśmy z Was dumni!

 Serdecznie dziękujemy  dr Annie Mader-Fijałkowskiej za  interesującą opowieść  na temat prezentowanych kolekcji geologicznych. Mamy nadzieję, że wizyta Muzeum skłoni „naszych” zwiedzających do szerszego zainteresowania problematyką budowy geologicznej Gór Świętokrzyskich a także zainspiruje do samodzielnych wypraw, celem poznania /pozyskania ciekawych okazów geologicznych.

Na kolejne zajęcia standardowo zapraszamy we wtorek i czwartek, tym razem już stacjonarnie, w Centrum Geoedukacji, przy ul. Daleszyckiej 21. Do zobaczenia!


x