Klub Miłośników Geologii

21 lutego 2023

KLUB MIŁOŚNIKÓW GEOLOGII


Klub  Miłośników Geologii działa przy Centrum Geoedukacji i prowadzi bezpłatne zajęcia

dla osób indywidualnych (dorosłych i dzieci od lat 7)

we wtorki i w czwartki w godz.: 16:00 – 19:30 (wg harmonogramu)


W trakcie zajęć uczestnicy:

  • poznają skały, minerały i skamieniałości,
  • uczą się wstępnej obróbki skał i minerałów oraz preparowania skamieniałości,
  • tworzą kolekcje skał i minerałów
  • biorą udział w pogadankach o tematyce geologiczno – geograficznej.
  • biorą udział w zajęciach terenowych

Więcej informacji:

Centrum Geoedukacji, Kielce, ul. Daleszycka 21
tel. 41/ 36 76 800;  e-mail: rezerwacje@geonatura-kielce.pl


Regulamin Klubu Miłośników Geologii

Historia Klubu Miłośników Geologii


x