Kolejna edycja Giełdy Minerałów i Skamieniałości za nami…

3 marca 2016

W dniach 27 i 28 lutego 2016 odbyła się w Kieleckim Centrum Kultury 58 Giełda Minerałów. Giełdę tradycyjnie organizowało Świętokrzyskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Geologicznych. Klub Miłośników Geologii działający przy Geoparku Kielce po raz kolejny przedstawił swoje zbiory na honorowej wystawie otwierającej Giełdę. Tym razem przedstawiona została kolekcja kalcytów a całość zaprezentowano pod hasłem „Kalcyt mineralogiczny kameleon”. Wystawione okazy pochodziły ze zbiorów Barbary i Jerzego Jędrychowskich, Michała Porosa, Pawła Suchanka i Artura Retmańskiego. Kolekcja cieszyła się dużym zainteresowaniem.

Podczas Giełdy przeprowadzono kilka pogadanek dla uczniów szkół podstawowych. Wśród zwiedzających liczną grupę stanowili mieszkańcy naszego miasta, żywo zainteresowani wyjątkową różnorodnością form występowania kalcytu jaki możemy spotkać w regionie świętokrzyskim. Uatrakcyjnieniem wystawy był specjalistyczny mikroskop przez który można było oglądać przygotowane próbki mineralne. W ciągu dwóch dni, wystawę odwiedziło ponad tysiąc osób wśród których było sporo spoza naszego regionu. Organizatorzy w dowód uznania przyznali Klubowi Miłośników Geologii dyplom za kalcytową kolekcję. Obserwując tak duże zainteresowanie wystawą postanowiono, że kolekcję zaprezentowaną na Giełdzie w nieco rozbudowanej formie, przedstawimy na sali wystaw czasowych w Geoparku Kielce.

x