Konferencja ŚCDN

13 września 2018

W Centrum Geoedukacji odbyła się wczoraj konferencja zorganizowana przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Jej tematem była „ Edukacja dla zrównoważonego rozwoju – alternatywne formy edukacji wobec wyzwań XXI wieku”. Program konferencji był niezwykle bogaty i interesujący. Prelegenci, nauczyciele, edukatorzy i rodzice rozważali kwestię tego, jak powinna wyglądać współczesna edukacja w kontekście dynamicznie zmieniającego się świata. Mamy nadzieję, że konferencja była owocna w nowe idee, pomysły, plany i znajomości. Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo.


x