Konkurs Edukacyjny „Geostanowiska w Twoim sąsiedztwie – edycja 2018”

18 czerwca 2018

Konkurs edukacyjny – Geostanowiska w Twoim sąsiedztwie – Edycja 2018” o całkowitej wartości 9 375,00 zł brutto, z kwotą dotacji 7 500,00 zł brutto, stanowiącą 80,00% kosztów kwalifikowanych z przeznaczeniem na dofinansowania z zadania z zakresu edukacji ekologicznej. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa świętokrzyskiego wraz z opiekunami. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać plakaty przedstawiające bogactwo geologiczne swojej okolicy a także ogólnie ciekawe miejsca przyrodnicze. Przesłane prace konkursowe będą oceniane przez jury, za wartość artystyczną jak i merytoryczną. Komisja Konkursowa dokona wyboru najlepszych prac, które będą zaprezentowane na wystawie w Centrum Geoedukacji. W ramach Konkursu zostanie zorganizowane spotkanie podsumowujące w Centrum Geoedukacji, w trakcie, którego autorzy prac konkursowych w każdej kategorii wiekowej zostaną nagrodzeni upominkami.

x