KONKURS EDUKACYJNY Z GRĄ TERENOWĄ – „GEOSTANOWISKA W TWOIM SĄSIEDZTWIE” – EDYCJA 2014

18 marca 2014

Zapraszamy na kolejną edycję konkursu edukacyjnego z grą terenową „GEOSTANOWISKA W TWOIM SĄSIEDZTWIE”. Konkurs przeznaczony jest dla grup uczniów (2-4 osoby) szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa świętokrzyskiego. Całość projektu składa się z trzech etapów.

Etap I. Konkurs „Pokaż Geo-bogactwo Twojej okolicy” –  w tym etapie konkursu grupa uczniów wykonuje plakat prezentujący bogactwo geologiczne okolicy w pobliżu szkoły, z której pochodzą uczestnicy. Plakat należy wykonać zgodnie z instrukcją i szablonem, który znajduje się w załączniku na dole strony. Wykonaną pracę należy dostarczyć do Centrum Geoedukacji lub przesłać na e-maila: witold.wesolowski@geopark-kielce.pl do 30.05.2014 r. Następnie prace będą ocenione przez komisję konkursową, a 10 najlepszych plakatów zostanie wydrukowanych i zaprezentowanych na wernisażu podsumowującym konkurs.  Wernisaż  odbędzie się w na terenie Centrum Geoedukacji w Kielcach dnia 16.06. 2014 roku.

Etap II. Gra terenowa – rozpocznie się ona również 16.06.2014  po podsumowaniu I etapu projektu. Uczniowie z 10 zwycięskich zespołów w konkursie plakatowym „Pokaż Geo-bogactwo Twojej okolicy” będą uczestniczyć w grze terenowej, dzięki której zapoznają się z technologią GPS. Gra odbędzie się na terenie Rezerwatu Wietrznia w Kielcach.

Etap III. Podsumowanie gry terenowej w Centrum Geoedukacji wraz ze szkoleniem – „Podziel się swoja geowiedzą ze światem” – po grze terenowej odbędzie się szkolenie zarówno dla uczniów jak i opiekunów grup. W tym etapie konkursu uczestnik (zarówno uczeń jak i nauczyciel) uzyska jeszcze głębszą wiedzę na temat technologii GPS i jej możliwościach związanych z opisywaniem środowiska i wykorzystaniem jej np. do ochrony przyrody.

Rejestracji osób chcących wziąć udział w konkursie dokonuje w imieniu uczniów nauczyciel, wysyłając zgłoszenie w formie elektronicznej na adres e-mail: witold.wesolowski@geopark-kielce.pl  lub faxem 41 362 01 66, wypełniając formularz zgłoszeniowy znajdujący się w załączniku.

Termin składania zgłoszeń upływa 15 maja 2014 r.

Dla uczestników, zarówno uczniów, nauczycieli i szkół, przewidziane są nagrody rzeczowe (Szczegóły w regulaminie).

Konkurs został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

x