KONKURS EDUKACYJNYZ GRĄ TERENOWĄ ,,GEOSTANOWISKA W TWOIM SĄSIEDZTWIE

15 kwietnia 2013
Geopark Kielce zachęca do wzięcia udziału w KONKURSIE EDUKACYJNYM Z GRĄ TERENOWĄ ,,GEOSTANOWISKA W TWOIM SĄSIEDZTWIE” Konkurs organizowany jest w ramach projektu dofinansowanego ze Środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

Konkurs składa się z 4 etapów:
•    ETAP I. Konkurs „Pokaż Geo-bogactwo Twojej okolicy”. Jest to konkurs plastyczny, poprzedzony rejestracją uczestników od 15.04.2013 r. do 30.04.2013 r. UWAGA Ze względu na prośby opiekunów grup związanych z długim weekendem i czasem egzaminów gimnazjalnych, przedłużyliśmy termin zgłaszania grup w KONKURSIE EDUKACYJNYM Z GRĄ TERENOWĄ ,,GEOSTANOWISKA W TWOIM SĄSIEDZTWIE”. do 13.05 włącznie.
Konkurs kończy wernisaż podsumowujący, który odbędzie się w na terenie Centrum Geoedukacji w Kielcach dnia 16.06. 2013 roku.
•    ETAP II. Miejska gra terenowa na terenie miasta Kielce – dnia 16.09. 2013 roku.
•    ETAP III. Podsumowanie gry terenowej „Podziel się swoja geowiedzą ze światem” – dn. 16.09. 2013 roku.
•    ETAP IV. Inwentaryzacja geologiczna obiektów geologicznych w okolicach szkół – „Geo-obiekty mojego sąsiedztwa” termin nadsyłania danych do Organizatora do 7.10.2013 r., a spotkanie podsumowujące odbędzie w Centrum Geoedukacji w Kielcach 21.10.2013 r.Uwaga pierwszy etap to przepustka do kolejnych części konkursu
Z każdej szkoły zgłaszają się zespoły od 2 do 6 osób (uwaga jedna szkołą może wystawić maksymalnie dwa zespoły w konkursie)
Dla uczestników zarówno uczniów, nauczycieli i szkół przewidziane są nagrody rzeczowe.
Aby dowiedzieć się więcej zapraszamy do zapoznania się z materiałami które znają Państwo w załącznikach
Zgłoszenia wersji elektronicznej przyjmujemy na adres witold.wesolowski@geopark-kielce.pl do 30 kwietnia 2013 r.
x