Konkurs Wiedzy o Ziemi „GEO-Geniusz” – edycja III

20 marca 2015

Geopark Kielce – Centrum Geoedukacji ogłasza trzecią edycję Konkursu Wiedzy o Ziemi „GEO-Geniusz”. Celem Konkursu jest wzbogacenie wiedzy geologiczno-przyrodniczej regionu świętokrzyskiego wśród młodzieży ze szkół gimnazjalnych. Udział w Konkursie sprzyja również w rozwoju kompetencji kluczowych na III etapie edukacyjnym kształcenia ogólnego w zakresie geografii. W temacie Konkursu znajdą się zagadnienia z geologii, paleontologii i geografii regionu świętokrzyskiego…szczegóły poniżej.

Konkurs Wiedzy o Ziemi „GEO-Geniusz” skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych z terenu powiatu kieleckiego,  a jego celem będzie wyłonienie GEO-Geniuszów – laureatów I, II i III miejsca.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach.

I etap eliminacyjny

I etap stanowić będą eliminacje przeprowadzone na terenie szkół, których zadaniem będzie wyłonienie 50 uczniów, którzy uzyskali największą ilość punktów, rozwiązując test eliminacyjny (pytania otwarte i zamknięte). 50 uczniów z najwyższą punktacją, zakwalifikowanych zostanie do II etapu finałowego.

II etap finałowy

W II etapie finałowym udział weźmie 50 uczniów, wyłonionych drogą etapu eliminacyjnego. Finał będzie miał charakter testu. Pytania (w formie opisowej i graficznej) będą wyświetlane na ekranie w jednakowym odstępie czasowym. Łącznie test będzie zawierał 30 pytań zamkniętych, z czterema odpowiedzi, jednokrotnego wyboru.

Organizatorzy przewidują cenne nagrody rzeczowe dla Uczestników Konkursu za zajęcie I-go, II-go i III-go miejsca. Wszyscy uczestnicy etapu finałowego otrzymają  drobne upominki i oraz dyplomy uczestnictwa w Konkursie.

Serdecznie zapraszamy szkoły gimnazjalne do wzięcia udziału w konkursie i dokładnego zapoznania się z załącznikami.

Rejestracja uczestników/szkół do 13 kwietnia 2015 roku

e- mail: martyna.sutowicz@geopark-kielce.pl

UWAGA!

Konkurs zostanie zorganizowany pod warunkiem uzyskania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

 

Osoby do kontaktu:

Martyna Sutowicz (41) 36 76 800

martyna.sutowicz@geopark-kielce.pl

 

Wojciech Buczkowski (41) 36 76 800

wojciech.buczkowski@geopak-kielce.pl


ZAŁĄCZNIKI:

FORMULARZ_ZGŁOSZENIOWY_GEO-Geniusz-III

HARMONOGRAM_GEO-Geniusz-III

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE_GEO-Geniusz-III

OŚWIADCZENIA

REGULAMIN KONKURSU WIEDZY O ZIEMI GEO-GENIUSZ – III edycja

ZAGADNIENIA KONKURSOWE_GEO-Geniusz-III

 

x