Konkurs Wiedzy o Ziemi „GEO-Geniusz” – edycja IV

29 marca 2016

Geopark Kielce – Centrum Geoedukacji ogłasza czwartą edycję Konkursu Wiedzy o Ziemi „GEO-Geniusz”. Celem Konkursu jest wzbogacenie wiedzy geologiczno-przyrodniczej regionu świętokrzyskiego wśród młodzieży ze szkół gimnazjalnych. Udział w Konkursie sprzyja w rozwoju kompetencji kluczowych na III etapie edukacyjnym kształcenia ogólnego w zakresie geografii. W temacie Konkursu znajdują się zagadnienia z geologii, paleontologii i geografii regionu świętokrzyskiego. Konkurs Wiedzy o Ziemi „GEO-Geniusz” skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych z terenu powiatu kieleckiego, a jego celem będzie wyłonienie GEO-Geniuszów – laureatów I, II i III miejsca.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach.

I etap eliminacyjny

I etap stanowić będą eliminacje przeprowadzone na terenie szkół, których zadaniem będzie wyłonienie 50 uczniów, którzy uzyskali największą ilość punktów, rozwiązując test eliminacyjny (pytania otwarte i zamknięte). 50 uczniów z najwyższą punktacją, zakwalifikowanych zostanie do II etapu finałowego.

II etap finałowy

W II etapie finałowym udział weźmie 50 uczniów, wyłonionych drogą etapu eliminacyjnego. Finał będzie miał charakter testu. Pytania (w formie opisowej i graficznej) będą wyświetlane na ekranie w jednakowym odstępie czasowym. Łącznie test będzie zawierał 30 pytań zamkniętych, z czterema odpowiedzi, jednokrotnego wyboru.

Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla Uczestników Konkursu za zajęcie I-go, II-go i III-go miejsca.Natomiast wszyscy uczestnicy etapu finałowego otrzymają  drobne upominki.

Serdecznie zapraszamy szkoły gimnazjalne do wzięcia udziału w konkursie

 i dokładnego zapoznania się z załącznikami.

Rejestracja uczestników/szkół do 15 kwietnia 2016 r. po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego

e- mail: martyna.sutowicz@geopark-kielce.pl

UWAGA!

Konkurs zostanie zorganizowany pod warunkiem uzyskania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

Osoba do kontaktu:

Martyna Sutowicz (41) 36 76 800

martyna.sutowicz@geopark-kielce.pl


ZAŁĄCZNIKI:

FORMULARZ_ZGŁOSZENIOWY_GEO-Geniusz-IV

HARMONOGRAM_GEO-Geniusz-IV EDYCJA

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE_GEO-Geniusz-IV

OŚWIADCZENIA

REGULAMIN KONKURSU WIEDZY O ZIEMI GEO-GENIUSZ – IV edycja

ZAGADNIENIA KONKURSOWE_GEO-Geniusz-IV

x