KONKURS WIEDZY O ZIEMI GEO-GENIUSZ – EDYCJA V – ZADANIE DOFINANSOWANE Z WFOŚIGW

9 maja 2017

Konkurs Wiedzy o Ziemi  „GEO-Geniusz”– V edycja  o całkowitej wartości 7 500,00 zł brutto, z kwotą dotacji 6 000,00 zł brutto, stanowiącą 80,00% kosztów kwalifikowanych z przeznaczeniem na dofinansowania z zadania z zakresu edukacji ekologicznej. Realizacja zadania nastąpi poprzez organizację  i przeprowadzenie konkursu wiedzy nt. walorów geologicznych regionu świętokrzyskiego. Zadanie skierowane jest do uczniów ze szkół gimnazjalnych powiatu  kieleckiego. Tematyka Konkursu obejmuje wiedzę z zakresu geologii, geografii, ekologii regionu świętokrzyskiego. Konkurs, który już na trwałe wpisał się w kalendarz konkursów edukacyjnych województwa świętokrzyskiego, stanowi doskonałe narzędzie do promowania walorów przyrody nieożywionej regionu, które stanowią o wyjątkowości regionu na tle Polski. Uczestnicy Konkursu, biorąc w nim udział, poznają lokalne dziedzictwo geologiczne, a tym samym uzupełniają treści podstawy programowej w informację wykraczające poza podstawowy zakres.x