KONKURS WIEDZY O ZIEMI „GEO-GENIUSZ” – EDYCJA V

4 kwietnia 2017

Geopark Kielce – Centrum Geoedukacji ogłasza piątą edycję Konkursu Wiedzy o Ziemi „GEO-Geniusz”. Celem Konkursu jest wzbogacenie wiedzy geologiczno-przyrodniczej regionu świętokrzyskiego wśród młodzieży ze szkół gimnazjalnych.  Udział w Konkursie sprzyja w rozwoju kompetencji kluczowych na III etapie edukacyjnym kształcenia ogólnego w zakresie geografii.   W temacie Konkursu znajdą się zagadnienia z geologii, paleontologii i geografii regionu świętokrzyskiego.

Konkurs Wiedzy o Ziemi „GEO-Geniusz” skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych z terenu powiatu kieleckiego, a jego celem będzie wyłonienie GEO-Geniuszów – laureatów I, II i III miejsca.


Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach.

I etap eliminacyjny

I etap stanowić będą eliminacje przeprowadzone na terenie szkół, których zadaniem będzie wyłonienie 50 uczniów, którzy uzyskali największą ilość punktów, rozwiązując test eliminacyjny (pytania otwarte i zamknięte). 50 uczniów z najwyższą punktacją, zakwalifikowanych zostanie do II etapu finałowego.

II etap finałowy

W II etapie finałowym, który odbędzie się w Centrum Geoedukacji, udział weźmie 50 uczniów, wyłonionych drogą etapu eliminacyjnego. Finał będzie miał charakter testu. Pytania (w formie opisowej i graficznej) będą wyświetlane na ekranie w jednakowym odstępie czasowym. Łącznie test będzie zawierał 30 pytań zamkniętych, z czterema odpowiedziami, jednokrotnego wyboru.


Organizatorzy przewidują  nagrody rzeczowe dla Uczestników Konkursu za zajęcie I-go, II-go i III-go miejsca.

Natomiast wszyscy uczestnicy etapu finałowego otrzymają  drobne upominki.


Serdecznie zapraszamy szkoły gimnazjalne do wzięcia udziału w konkursie  

i dokładnego zapoznania się z załącznikami.


Rejestracja uczestników/szkół do 21 kwietnia 2017 r. po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego

e- mail: martyna.sutowicz@geopark-kielce.pl


UWAGA!

Konkurs zostanie zorganizowany pod warunkiem uzyskania dofinansowania

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach


Osoba do kontaktu:

Martyna Sutowicz (41) 36 76 800

martyna.sutowicz@geopark-kielce.pl


ZAŁĄCZNIKI:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY_GEO-GENIUSZ_V EDYCJA

HARMONOGRAM_GEO-GENIUSZ_V EDYCJA

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE_GEO-GENIUSZ_V EDYCJA

ZAGADNIENIA KONKURSOWE _GEO-GENIUSZ_V EDYCJA

REGULAMIN KONKURSU WIEDZY O ZIEMI GEO-GENIUSZ – V_EDYCJA

OŚWIADCZENIA


x