Konkurs Wiedzy o Ziemi „GEO-Geniusz” – I ETAP – ELIMINACJE

16 maja 2013

PONIEDZIAŁEK – 20.05.2013 – godz. 12.00 – 12.30 Test eliminacyjny tworzą 3 strony: 1 – instrukcja dla uczestnika, 2 – arkusz z pytaniami (20 zamkniętych i 5 otwartych), 3 – arkusz odpowiedzi. Prosimy nauczycieli wskazanych w formularzu o wydrukowanie testu eliminacyjnego i przekazanie jego Uczestnikom. UWAGA! Uczestnicy etapu eliminacyjnego wypełniają arkusz odpowiedzi w formie papierowej, tj. 3 stronę.Czas na wypełnieniu testu wynosi 30 minut.

Po zakończeniu etapu eliminacyjnego, nauczyciel wskazany w formularzu zgłoszeniowym na opiekuna Konkursu wysyła skan arkusza odpowiedzi (str. nr 3) każdego Uczestnika Konkursu drogą elektroniczną na adres martyna.sutowicz@geopark-kielce.pl lub faxem pod nr telefonu 041/362 01 66 w godzinach od 12.30 – 15.30 w dniu 20 maja 2013 r. 


O godzinie 15.30 na stronie internetowej Centrum Geoedukacji www.centrum-geoedukacji.pl zamieszczony zostanie klucz odpowiedzi testu eliminacyjnego. 


Do finału zakwalifikowanych zostanie 50 uczniów, którzy najlepiej rozwiążą test i uzyskają najwyższą ilość punktów. Kwalifikacji dokonują pracownicy Geoparku Kielce – Centrum Geoedukacji, po sprawdzeniu testu eliminacyjnego


Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 22 maja 2013 roku na stronie internetowej Centrum Geoedukacji www.centrum-geoedukacji.pl w zakładce PROJEKTY http://centrum-geoedukacji.pl/projekty/czytaj/id/1 oraz bezpośrednio drogą e-mailową do szkół zgłoszonych do udziału w Konkursie.

Etap II (finał) odbędzie się 1 czerwca 2013 (sobota) w trakcie Geologicznego Pikniku Edukacyjnego „Przygoda z geologią” o godz. 12.00, który odbędzie się na terenie Centrum Geoedukacji, przy ulicy Daleszyckiej 21.


KLUCZ ODPOWIEDZI_I ETAP TEST ELIMINACYJNY_I ETAP_Geo-Geniusz

x