Konkurs Wiedzy o Ziemi „GEO-Geniusz”- II edycja – I ETAP – ELIMINACJE

5 maja 2014

PONIEDZIAŁEK – 12.05.2014 – godz. 12.00 – 12.30 Test eliminacyjny tworzą 3 strony: 1 – instrukcja dla uczestnika, 2 – arkusz z pytaniami (20 zamkniętych i 5 otwartych), 3 – arkusz odpowiedzi. Prosimy nauczycieli wskazanych w formularzu o wydrukowanie testu eliminacyjnego i przekazanie jego Uczestnikom. UWAGA! Uczestnicy etapu eliminacyjnego wypełniają arkusz odpowiedzi w formie papierowej, tj. 3 stronę. Czas na wypełnieniu testu wynosi 30 minut.

Po zakończeniu etapu eliminacyjnego, nauczyciel wskazany w formularzu zgłoszeniowym na opiekuna Konkursu wysyła skan arkusza odpowiedzi (str.nr 3) każdego Uczestnika Konkursu drogą elektroniczną na adres martyna.sutowicz@geopark-kielce.pl lub faxem pod nr telefonu 041/362 01 66 w godzinach od12.45 – 13.30 w dniu 12 maja 2014 r.

O godzinie 15.30 na stronie internetowej Centrum Geoedukacji www.centrum-geoedukacji.pl zamieszczony zostanie klucz odpowiedzi testu eliminacyjnego.

Do finału zakwalifikowanych zostanie 50 uczniów, którzy najlepiej rozwiążą test i uzyskają najwyższą ilość punktów.

Kwalifikacji dokonują pracownicy Geoparku Kielce – Centrum Geoedukacji, po sprawdzeniu testu eliminacyjnego.

Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 15 maja 2014 roku na stronie internetowej Centrum Geoedukacji www.centrum-geoedukacji.pl w zakładce PROJEKTY http://centrum-geoedukacji.pl/projekty oraz bezpośrednio drogą e-mailową do szkół zgłoszonych do udziału w Konkursie.

ŻYCZYMY POWODZENIA!


TEST ELIMINACYJNY_I ETAP_Geo-Geniusz_II EDYCJA_odp (3)

TEST ELIMINACYJNY_I ETAP_Geo-Geniusz_II EDYCJA

x