Konkurs Wiedzy o Ziemi „GEO-Geniusz” – II edycja

31 marca 2014

Geopark Kielce – Centrum Geoedukacji ogłasza II edycję Konkursu Wiedzy o Ziemi „GEO-Geniusz”. Konkurs ma na celu wzbogacenie wiedzy geologiczno-przyrodniczej dotyczącej regionu świętokrzyskiego. Celem konkursu jest również upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o naszym dziedzictwie naturalnym, konieczności i możliwościach jego ochrony. Zadanie skierowane jest do uczniów szkół gimnazjalnych z terenu powiatu kieleckiego a jego celem jest wyłonienie GEO-Geniuszów- laureatów: I, II i III miejsca. I edycja Konkursu spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem zarówno przez jego uczestników jak i opiekunów/szkół dlatego też serdecznie zapraszamy do udziału w II edycji.

Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech etapach.

I etap stanowić będą eliminacje przeprowadzone na terenie szkół, których zadaniem będzie wyłonienie 50 uczniów, którzy uzyskali największą ilość punktów, rozwiązując test eliminacyjny. Eliminacje poprzedzone będą wysłaniem do szkół opisu najważniejszych zagadnień z zakresu nauk o Ziemi, które będą stanowić temat eliminacji.

II etap fotograficzny jako konkurs artystyczny, 50 uczniów wyłonionych drogą pierwszego etapu eliminacyjnego wykonuje zdjęcia. Tematem Konkursu są geologiczne i przyrodnicze osobliwości miejsc chronionych województwa świętokrzyskiego. Konkurs zakłada, że 30 najlepszych prac uhonorowanych zostanie wystawą fotograficzną pt. „Okiem GEO-Geniusza”, w Centrum Geoedukacji.

III etap finałowy, jako konkurs wiedzy, z udziałem 50 uczniów, wyłonionych drogą I etapu eliminacyjnego, w Centrum Geoedukacji przy ul. Daleszyckiej 21 wraz z wernisażem wystawy fotograficznej „Okiem GEO-Geniusza”. Finał będzie miał charakter testu, sprawdzającego wiedzę z zakresu geologii, geografii, ekologii  regionu świętokrzyskiego.

Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla Uczestników Konkursu za zajęcie I-go, II-go i III-go miejsca. Wszyscy uczestnicy etapu finałowego otrzymają  drobne upominki i oraz dyplomy uczestnictwa  w Konkursie.

Serdecznie zapraszamy szkoły gimnazjalne do wzięcia udziału w konkursie i dokładnego zapoznania się z załącznikami.

Rejestracja uczestników/szkół do 30 kwietnia 2014 roku

e- mail: martyna.sutowicz@geopark-kielce.pl

UWAGA!

Konkurs zostanie zorganizowany pod warunkiem uzyskania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Osoby do kontaktu:

  • Martyna Sutowicz (41) 36 76 800

          martyna.sutowicz@geopark-kielce.pl

  • Wojciech Buczkowski (41) 36 76 800

          Wojciech.buczkowski@geopak-kielce.pl

publikacje


FORMULARZ_FOTOGRAFICZNY_GEO-Geniusz-II FORMULARZ_ZGŁOSZENIOWY_GEO-Geniusz-II HARMONOGRAM_II EDYCJA GEO-Geniusz INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE_GEO-GENIUSZ_II OŚWIADCZENIA REGULAMIN KONKURSU WIEDZY O ZIEMI GEO-Geniusz ZAGADNIENIA KONKURSOWE

x