Konkurs Wiedzy o Ziemi „GEO-Geniusz – PREMIUM”

18 kwietnia 2018

Geopark Kielce – Centrum Geoedukacji ogłasza nabór do Konkursu Wiedzy o Ziemi „GEO-GENIUSZ-PREMIUM”.  Celem Konkursu jest wzbogacenie wiedzy geologiczno-przyrodniczej regionu świętokrzyskiego wśród młodzieży szkolnej. W temacie Konkursu znajdują się zagadnienia z geologii, paleontologii i geografii regionu świętokrzyskiego. Konkurs Wiedzy o Ziemi „GEO-Geniusz” skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy VII) oraz gimnazjalnych (klasy II, III),  z obszaru województwa świętokrzyskiego, a jego celem będzie wyłonienie GEO-GENIUSZÓW-PREMIUM – laureatów I, II, III miejsca.

 


 


Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

Etap eliminacyjny

I etap stanowić będą eliminacje przeprowadzone na terenie szkół. W trakcie eliminacji wyłonionych zostanie 40 uczniów, którzy uzyskali największą ilość punktów, rozwiązując test eliminacyjny (pytania otwarte i zamknięte wielokrotnego wyboru). 40 uczniów z najwyższą punktacją, zakwalifikowanych zostanie do II etapu finałowego.

Etap finałowy

W etapie finałowym udział weźmie 40 uczniów, wyłonionych drogą etapu eliminacyjnego. Finał będzie miał charakter testu. Łącznie test będzie zawierał 30 pytań zamkniętych, z czterema odpowiedziami, wielokrotnego wyboru.


Organizatorzy przewidują atrakcyjne nagrody rzeczowe dla Uczestników Konkursu za zajęcie I-go, II-go i III-go miejsca oraz ich opiekunów.  Prócz tego wszyscy uczestnicy etapu finałowego otrzymają upominki edukacyjne.


Rejestracja uczestników/szkół do 7 maja 2018 r. po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego (załącznik poniżej)

e- mail: martyna.sutowicz@geopark-kielce.pl

*Nauczyciel/opiekun może zgłosić ze szkoły maksymalnie 5 uczniów.


UWAGA

Konkurs zostanie zorganizowany pod warunkiem uzyskania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. W przypadku nie uzyskania dofinansowania Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu lub zmiany jego warunków.


Osoba do kontaktu:

Martyna Sutowicz-Kwiecińska (41) 36 76 800 wew. 33

martyna.sutowicz@geopark-kielce.pl


Serdecznie zapraszamy szkoły z obszaru województwa świętokrzyskiego

do wzięcia udziału w konkursie i dokładnego zapoznania się z załącznikami.


ZAŁĄCZNIKI

1. Informacje Konkursowe:

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE_GEO-GENIUSZ_PREMIUM_PDF

HARMONOGRAM_GEO-GENIUSZ_PREMIUM_PDF

ZAGADNIENIA_GEO-GENIUSZ_PREMIUM_PDF

2. Regulamin Konkursu:

REGULAMIN_GEO-GENIUSZ_PREMIUM

3. Formularz zgłoszeniowy (wypełnia nauczyciel/opiekun Konkursu):

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY_GEO-GENIUSZ_PREMIUM

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY_GEO-GENIUSZ_PREMIUM_PDF

4. Oświadczenie (wypełnia nauczyciel/opiekun Konkursu):

OŚWIADCZENIE_NAUCZYCIELI_GEO-GENIUSZ_PREMIUM

OŚWIADCZENIE_NAUCZYCIELI_GEO-GENIUSZ_PREMIUM_PDF

5. Oświadczenie/zgoda rodzica (wypełnia rodzic/opiekun prawny)

OŚWIADCZENIE_ZGODA RODZICA_GEO-GENIUSZ_PREMIUM

OŚWIADCZENIE_ZGODA RODZICA_GEO-GENIUSZ_PREMIUM_PDF


 

x