Konkurs Wiedzy o Ziemi „GEO-Geniusz”

1 kwietnia 2013
Geopark Kielce – Centrum Geoedukacji ogłasza Konkurs Wiedzy o Ziemi „GEO-Geniusz” mający na celu wzbogacenie wiedzy geologiczno-przyrodniczej dotyczącej regionu świętokrzyskiego. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych z powiatu kieleckiego.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

 
I etap stanowić będą eliminacje przeprowadzone na terenie szkół, których zadaniem będzie wyłonienie 50 uczniów, którzy uzyskali największą ilość punktów. Eliminacje poprzedzone będą wysłaniem do szkół opisu najważniejszych zagadnień z zakresu nauk o Ziemi, które będą stanowić temat eliminacji.
 
II etap finałowy, z udziałem 50 najlepszych uczniów, odbędzie się podczas Geologicznego Pikniku Edukacyjnego „Przygoda z geologią” 1 czerwca 2013 roku. Uzupełnieniem konkursu będzie udział klas ze szkół finalistów, którzy zajęli I, II, III miejsce w „Programie Edukacyjnym GEO-Szkoła”.
 

 
Organizatorzy przewidują cenne nagrody rzeczowe dla Uczestników Konkursu za zajęcie I-go, II-go i III-go miejsca. Wszyscy uczestnicy etapu finałowego otrzymają  drobne upominki i oraz dyplomy uczestnictwa w Konkursie. Dodatkową nagrodą w ramach Konkursu będzie udział klas ze szkół finalistów, ktorzy zajęli I, II i II miejsce w „Programie Edukacyjnym GEO-Szkoła”, który będzie realizowany w terminie od 1.06.2013-20.06.2013 
 
Serdecznie zapraszamy szkoły gimnazjalne do wzięcia udziału w konkursie i dokładnego zapoznania się z załącznikami.
 
Rejestracja uczestników/szkół do 19 kwietnia 2013 roku
e- mail: martyna.sutowicz@geopark-kielce.pl
 

UWAGA!

Konkurs jest organizowany w ramach dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. 
 

Osoba do kontaktu:
Martyna Sutowicz (41) 242 14 98
martyna.sutowicz@geopark-kielce.pl 
x