Konkurs „Życie w toni i błękicie dewońskiego morza” – spotkanie podsumowujące

29 października 2018

Dziś w Centrum Geoedukacji odbyło się spotkanie podsumowujące Geologiczny Konkurs Plastyczny „Życie w toni i błękicie dewońskiego morza”. W konkursie udział wzięło 140 uczniów z 15 szkół z terenu województwa świętokrzyskiego, w dwóch kategoriach wiekowych (klasy I-III i IV-VI).Zadaniem poszczególnych zespołów było przygotowanie trójwymiarowej makiety morza dewońskiego, które około 380 milionów lat temu zalewało obszar odpowiadający dzisiejszym Górom Świętokrzyskim. Tętniące życiem, kolorowe zbiorowiska zbliżone wyglądem do współczesnych tropikalnych raf koralowych zasiedlające ciepłe, płytkie i dobrze naświetlone morze. Tak w okresie dewonu wyglądały fragmenty obszaru dzisiejszych Gór Świętokrzyskich położonego wówczas na półkuli południowej, w strefie zwrotnikowej.  Odzwierciedleniem tych warunków były zrekonstruowane przez dzieci makiety – absolutnie piękne i oryginalne pod każdym względem. Okazało się bowiem, że wyobraźnia dzieci nie zna granic a prace, które powstały to prawdziwe dzieła paleo-sztuki.

W trakcie podsumowania Konkursu wręczone zostały dla Wszystkich dzieci pamiątkowe dyplomy oraz wydawnictwo książkowe „Przewodnik dla dzieci po Kielcach”.  Natomiast 10 zespołów, których prace ocenione przez Komisję Konkursową, okazały się najlepsze otrzymały nagrody rzeczowe w postaci skał służących do ich rozpoznawania wraz z grą służąca do nauki rozpoznawania minerałów.

Nagrody w kategorii wiekowej klasy I-III otrzymały następujące drużyny:

  • 2 zespoły z Szkoły Podstawowej im. J. Kochanowskiego w Chęcinach,
  • 2 zespoły ze Szkoły Podstawowej nr 8 im. Wojska Polskiego w Kielcach,
  • 1 zespół z Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Z.S. Felińskiego z Ostrowca Świętokrzyskiego.

Nagrody w kategorii wiekowej klasy IV-VI otrzymały następujące drużyny:

  • 2 zespoły z Szkoły Podstawowej im. J. Kochanowskiego w Chęcinach,
  • 1 zespół ze Szkoły Podstawowej w Mąchocicach Kapitulnych,
  • 1 zespół ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. M. Konopnickiej w Kielcach,
  • 1 zespół ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Końskich.

W trakcie Konkursu zostały również wręczone nagrody do nauczycieli, którzy sprawowali opiekę merytoryczną i czuwali na prawidłowym wykonaniem prac konkursowych. 10 nauczycieli, których zespoły wykonali najlepsze otrzymały zestawy wydawnictw książkowych związanych z geologią, geografią. Dla Wszystkich nauczycieli przygotowane ponadto zostały vouchery na tzw. Geo-genialny dzień w Geoparku, które obejmują specjalne warsztaty  geologiczne klasy.


Wystawa prac konkursowych dostępna będzie dla Wszystkich zwiedzających Centrum Geoedukacji do 2 grudnia.

Serdecznie zapraszamy.


Partnerem dzisiejszego wydarzania był produkt pn. Kielce- Raj dla Dzieci”


Geologiczny Konkurs Plastyczny „Życie w toni  błękicie dewońskiego morza”  został zrealizowany w ramach części zadania pn. „Konkursy Geoedukacyjne”, dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.  Zadanie o całkowitej wartości 8 750,00 zł brutto, z kwotą dotacji 7 000,00 zł brutto, stanowiącą 80,00% kosztów kwalifikowanych z przeznaczeniem na dofinansowania z zadania z zakresu edukacji ekologicznej.


 

 

x