Nagroda ,,Grand Prix’’ Towarzystwa Urbanistów Polskich dla Geoparku Kielce – podziękowania

15 stycznia 2021

W związku z nagrodą Grand Prix przyznaną przez Towarzystwo Urbanistów Polskich za zagospodarowanie terenów Kadzielni i Wietrzni w ramach projektu ,,Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej na terenach przyrodniczo cennych administrowanych przez Geopark Kielce’’ pragniemy złożyć szczególne podziękowania dla autorów dokumentacji projektowych na podstawie których zrealizowane zostały poszczególne inwestycje:

JJ Studio Architektury Janusz Janik – za koncepcję zagospodarowania Parku Kadzielnia w zakresie kładki pieszo-rowerowej

2Gstudio mgr inż. arch. Wojciech Gwizdak – za projekt zagospodarowania Parku Kadzielnia

Pracownia Przestrzeni Publicznej – Instytut Designu w Kielcach, arch. Michał Gdak – za koncepcję zagospodarowania rezerwatu Wietrznia w formie ścieżki edukacyjnej

PC Architektura Paweł Czarnecki – arch. Paweł Czarnecki – za projekt ścieżki edukacyjnej w rezerwacie Wietrznia

Fabryka Dekoracji Marcin Pietuch – za koncepcję i projekt infrastruktury powstałej w ramach inwestycji ,,Modernizacja ekspozycji stałej w Centrum Geoedukacji wraz z budową Geologicznego Ogrodu Doświadczeń’’

 Realizacja tego projektu nie byłaby możliwa bez wsparcia finansowego ze środków EFRR w ramach RPOWŚ 2014-2020, Działania 6.3 ,,Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo – ZIT KOF. Tym samym, w imieniu beneficjenta projektu – Gminy Kielce, pragniemy złożyć podziękowania dla Zarządu Województwa Świętokrzyskiego za umożliwienie realizacji tego projektu od strony finansowej.

x