NASZA ZIEMIA – NASZE BEZPIECZEŃSTWO

8 lipca 2021

Pod takim hasłem rozpoczął się cykl spotkań profilaktycznych zorganizowanych we współpracy Geonatury Kielce z Komisariatem Policji IV w Kielcach oraz Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną. Spotkania skierowane są do podopiecznych Młodzieżowych Klubów „Wolna Strefa”, działających przy Stowarzyszeniu „Nadzieja Rodzinie” w Kielcach. Tematem spotkań jest bezpieczeństwo w czasie wolnym, ochrona zdrowia oraz ochrona środowiska. Miejscem prezentacji tych zagadnień na pierwszym spotkaniu, które odbyło się w dniu 7 lipca b.r. był Park Kadzielnia.

W pierwszej części zajęć policjantka rozmawiała z młodzieżą na temat niebezpiecznych sytuacji, jakie mogą wystąpić podczas letniego wypoczynku, w miejscu zamieszkania, na drodze, w kontaktach z osobami obcymi,. W ramach ogólnopolskiej akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” apelowała o rozwagę i rozsądek podczas przebywania w wodzie lub nad wodą, jednocześnie zachęcała do udziału w konkursie pn.”Artystyczny przeWODNIK”. Przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, przypomniał wszystkim uczestnikom zasady bezpiecznego i zdrowego wypoczynku, zwracając szczególną uwagę na przestrzeganie zasad higieny w przestrzeni publicznej.

Druga część spotkania poświęcona była prezentacji walorów przyrodniczych Kadzielni oraz ich ochrony i wykorzystania w turystyce i edukacji. Przedstawiciel Geonatury Kielce, Pan Michał Poros zaprezentował uczestnikom spotkania wybrane ciekawostki geologiczne i historyczne, a także tematy związane z ochroną przyrody i bezpieczeństwem poruszania się po terenie dawnego kamieniołomu Kadzielnia. Ważnym uzupełnieniem części teoretycznej był krótki pokaz sprzętu i technik asekuracji wysokościowej przeprowadzony przez Katarzynę Zapałę z Tyrolka Kadzielnia.


x