Osuwiska na ZOOMie w Klubie Miłośników Geologii

18 grudnia 2020

Czy wiecie, że jedną z najczęstszych katastrof naturalnych występujących w górskich i wyżynnych obszarach Polski są ruchy masowe, w tym osuwiska? Osuwiska należą do najniebezpieczniejszych geozagrożeń na terenie Polski. Powodują zniszczenia w infrastrukturze, uprawach, drzewostanie oraz ogólną degradację terenów przynosząc co roku ogromne straty.

Z drugiej strony stanowią fascynujący temat badawczy, którym zajmuje się wielu geologów. Jedną z takich osób jest Pani Agnieszka Biajgo, która jako pracownik Centrum Geozagrożeń w Państwowym Instytucie Geologicznym zajmowała się badaniem osuwisk w południowej Polsce. W ramach wczorajszych zajęć online KMG, Pani Agnieszka przedstawiła tą tematykę i opowiedziała o swoich doświadczeniach związanych z osuwiskami. Serdecznie dziękujemy Pani Agnieszce i wszystkim klubowym słuchaczom za udział w zajęciach.


x