PALEO-TROPICIEL W NOWEJ OFERCIE DLA ZWIEDZAJĄCYCH

1 marca 2017

Paleo-Tropiciel to nowa wersja zwiedzania wystawy stałej „Galerii Ziemi” w Centrum Geoedukacji. Uczestnicy gry w kilkuosobowych grupach samodzielnie (lub z niewielką pomocą przewodnika)  odnajdują na na naszej wystawie odpowiedzi na 15 wierszowanych pytań/zadań.

Każda z grup przed rozpoczęciem gry otrzymuje ołówek, kartę pytań oraz kartę odpowiedzi, którą należy wypełnić. Dla ułatwienia miejsca na wystawie, w okolicy których można znaleźć odpowiedzi na pytania są oznaczone symbolami kuli ziemskiej. Częścią Paleo-Tropiciela jest też oczywiście seans w kinie 5D.

Paleo-Tropiciel trwa ok. 1 godziny i przeznaczony jest dla max. 27-osobowych grup dzieci od lat 8 do 108 :)


x