Partnerstwo dla rozwoju edukacji

20 marca 2020

Informujemy, że w dniu 18 marca została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Geoparkiem Kielce a Samorządowym Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Współpraca partnerska pomiędzy obiema instytucjami miejskimi będzie się koncentrować na wzajemnym wsparciu merytorycznym przy realizacji działań statutowych i wspólnych projektów związanych z szeroko pojętą edukacją przyrodniczą.

x