Regionalna Konferencja Konsultacyjna w ramach Polityki Surowcowej Państwa z udziałem Geoparku

18 maja 2018

W terminie 23 maja (najbliższa środa), w godz. 10:30 – 16:00, w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (Al. IX Wieków Kielc 3) odbędzie się Regionalna Konferencja Konsultacyjna dotycząca Filaru 6 w ramach Polityki Surowcowej Państwa. Filar ten zatytułowany ,,Upowszechnianie wiedzy o geologii, górnictwie i surowcach’’ obejmuje szerokie spektrum tematów związanych z edukacją w zakresie nauk o Ziemi oraz ochroną, konserwacją i zagospodarowaniem dziedzictwa geologicznego i górniczego.


Tematy te będą poruszane w ramach dwóch paneli dyskusyjnych zaplanowanych w ramach ww. wydarzenia:

Panel nr 2. Edukacja formalna i nieformalna w zakresie nauk o Ziemi – dobre praktyki, problemy i perspektywy

Prowadzący: Michał Poros

Paneliści:

 1. Agnieszka Kuchnik – Główny Instruktor-Przewodnik, PGE Giganty Mocy
 2. Andrzej Boczarowski – Uniwersytet Śląski, Stowarzyszenie Delta
 3. Piotr Ziółkowski – Kierownik Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej, Uniwersytet Warszawski
 4. Paweł Woźniak – PIG-PIB
 5. Agnieszka Chećko – Dyrektor Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera Jaworzno
 6. Sylwester Salwa – Dyrektor Oddziału Świętokrzyskiego PIG-PIB

Panel nr 3: Znaczenie ochrony, konserwacji i zagospodarowania dziedzictwa geologiczno-górniczego w zrównoważonym rozwoju społeczno-gospodarczym regionów

Prowadzący: Agnieszka Chećko

Paneliści:

 1. Michał Poros – Kierownik Centrum Geoedukacji, Geopark Kielce
 2. Elżbieta Szumska – Kopalnia Złota w Złotym Stoku
 3. Maciej Madziarz – KGHM Cuprum
 4. Robert Tarka – Geopark Przedgórze Sudeckie, Uniwersytet Wrocławski
 5. Monika Krzeczyńska – Muzeum Geologiczne PIG-PIB
 6. Władysław Doroz – Geolog Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Konferencja skierowana jest do szerokiego grona odbiorców reprezentujących różne branże, dyscypliny i instytucje: górnictwo, geologia, edukacja formalna i nieformalna, ochrona przyrody, samorządy terytorialny, organizacje rządowe i pozarządowe zajmujące się ochroną przyrody nieożywionej jak również wykorzystaniem dziedzictwa geologicznego i górniczego w turystyce, edukacji i nauce, przedsiębiorstwa górnicze eksploatujące złoża jak również  wdrażające działania rekultywacyjne. Panelom będzie towarzyszyć dyskusja do której będą zaproszeni również słuchacze.


x