Rezerwacje na 2020r.

31 października 2019

Informujemy, że w dniu 08 listopada 2019r. rozpoczynamy przyjmowanie rezerwacji na zwiedzanie Centrum Geoedukacji.

  • Rezerwacji będzie można dokonywać na okres od 02 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.
  • Rezerwacje przyjmujemy wyłącznie drogą e-mailową: rezerwacje@geopark-kielce.pl
  • e-maile wysłane przed 08 listopada nie zostaną uwzględnione
  • Rezerwacja następuje w momencie otrzymania e-maila zwrotnego z jej potwierdzeniem.

UWAGA:

Geopark Kielce, jako jednostka administrująca Centrum Geoedukacji zastrzega sobie możliwość zmiany warunków rezerwacji, wiążącej się z ewentualnym wprowadzeniem odpłatności za zwiedzanie ekspozycji stałej i udział w warsztatach edukacyjnych, w 2020 roku.

W przypadku zamiaru wprowadzenia odpłatności administrator obiektu zamieści z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem informację o tym fakcie na stronie internetowej Centrum Geoedukacji, jak również poinformuje o tym fakcie drogą mailową podmioty posiadające rezerwacje. Ww. informacje będą zawierać szczegółowe zasady dotyczące formy płatności wraz z wysokością opłat.  W przypadku braku akceptacji odpłatności za zwiedzanie Centrum Geoedukacji podmiotowi rezerwującemu przysługuje prawo do bezkosztowej rezygnacji z rezerwacji.


 

OFERTA CENTRUM GEOEDUKACJI

GODZINY PRACY CENTRUM GEOEDUKACJI

DANE DO REZERWACJI

x